Detail projektu

Prostory rychlostí vyššího řádu

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2000

O projektu

Výzkum v diferenciální geometrii se zřetelem na aplikace v teoretické mechanice. Studium prostorů k-rozměrných rychlostí řádu r včetně neholonomního případu za užití variační teorie, teorie konexí a teorie přirozených operací a Weilových bandlů. Očekáva jí se původní zobecnění popisu vztahů mezi konexemi a Eulerovými-Lagrangeovými rovnicemi a Legendrovy transformace.

Označení

GA201/99/P065

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kureš Miroslav, doc. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.1999 - 31.12.2000)

Útvary

Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.1999 - 31.12.2000)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (1999-01-01 - 2000-12-31)

Výsledky

KUREŠ, M. Weil algebras of generalized higher order velocities bundles. In Global Differential Geometry: The Mathematical Legacy of Alfred Gray. Contemporary Mathematics 288. American Mathematical Society: American Mathematical Society, 2001. p. 358 ( p.)ISBN: 0-8218-2750-2.
Detail

KUREŠ, M. Generalizations of jets and reflections in the theory of connections. 2001, vol. 59, no. 3-4, p. 339 ( p.)
Detail

KUREŠ, M. Connections and torsions on TT*M. Annales Universitatis Mariae Curie Sklodowska, 2001, vol. LV, no. 9, p. 95 ( p.)ISSN: 0365-1029.
Detail