Detail projektu

Hybridní energetický systém pro řešení Smart Commercial Buildings

Období řešení: 01.07.2019 — 30.06.2022

O projektu

Aktuální koncepce hybridních systémů s obnovitelnými zdroji je velmi rozvinutá pro účely domácností v rámci tzv. mikrozdrojů (systémy do 10 kW). Průmyslové/komerční objekty mají vyšší výkonovou a energetickou náročnost čímž kladou zvýšené požadavky na HS a jednotlivé komponenty. Aktuálně na trhu chybí komplexní řešení, které by pokrývalo výkonovou oblast v rozsahu 30-100 kW. V rámci řešení projektu je zapotřebí vyvinout akumulační systém na vyšší napěťové hladině než je 48 V, používaných v oblasti mikrozdrojů. Dalším krokem v řešení je vytvoření funkčního vzorku HS a optimalizace řídícího systému pro specifické potřeby a priority průmyslových/komerčních objektů (např. nabíjení elektromobilů (EV), směnný provoz výroby, požadavky BMS akumulátorů). Metodika výzkumu a vývoje bude založena především na sestavení logiky řízení HS, možnosti jejich adaptability a optimalizaci vnitřních energetických toků - vycházíme z koncepce optimalizace energetických toků a prioritních energetických požadavků komerčních objektů, které souvisí s konceptem inteligentního řízení spotřeby a výroby z tohoto typu zdroje. Zvolená metodika dále vychází i z požadavků provozovatelů elektrizačních soustav a potřeby eliminace negativních vlivů hybridních systémů na stabilitu a kvalitu dodávky. Pro účely vývoje akumulátoru budou využity dosavadní znalosti hlavního příjemce v oblasti výroby akumulačních systémů a konfigurace BMS systému. Potřeba řešení projektu vyplývá z průzkumu trhu s dosavadními řešeními, kdy je zřejmý nedostatek komplexních řešení v uvažované výkonové oblasti (30-100 kW) a zvýšené poptávky po funkčních řešeních zajišťující využití FVE a akumulačních systému pro komerční objekty s nárazovou spotřebou (typicky při využití rychlonabíjecích stanic pro EV).

Označení

TK02020108

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mastný Petr, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.07.2019 - 30.06.2022)
Morávek Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2019 - 30.06.2022)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (20.11.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
- plně financující