Detail projektu

Zlepšení technických a kapacitních parametrů železničního spojení jihomoravského a dolnorakouského regionu (TRANSREGIO)

Období řešení: 01.06.2019 — 31.05.2021

O projektu

Zpracování vědeckého zkoumání příležitostí za účelem zlepšení železničního spojení mezi JMK a dolnorakouským regionem. Koordinátorem je Centrum dopravního výzkumu v Brně. Dalším účastníkem řešení je rakouský FH St. Pölten a VUT FAST, ústav železničních konstrukcí a staveb.

Popis česky
Ausarbeitung einer wissenschaftlichen Untersuchung über Möglichkeiten zur Verbesserung der Bahnverbindungen zwischen der südmährischen und der niederösterreichischen Region. Koordinator und Leadpartner ist das Zentrum für Verkehrsforschung in Brno. Projektpartner sind die österreichische FH St. Pölten mit ihrem Department Bahntechnologie und Mobilität sowie das Institut für Eisenbahnkonstruktionen und -Bauten der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Brno.

Klíčová slova
vědecké zkoumání, zlepšení železniční spojení, JMK a dolnorakouský region, zvýšení dopravní kapacity AT – CZ, převedení části dopravy na koleje

Klíčová slova česky
Wissenschaftliche Untersuchung, Verbesserung der Eisenbahnverbindung, südmährische und niederösterreichische Region, Erhöhung der Verkehrskapazität AT – CZ, Verlagerung eines Teils des Verkehrs auf die Schiene

Označení

ATCZ158TRANSREGIO

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Plášek Otto, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.05.2019 - 30.04.2021)
Seelmann Herbert, Ing.
- spoluřešitel (01.05.2019 - 30.04.2021)

Útvary

Centrum AdMaS - VP2 - KCE
- spolupříjemce (01.06.2019 - 31.05.2021)
Centrum dopravního výzkumu
- příjemce (01.06.2019 - 31.05.2021)

Zdroje financování

Evropská unie - Interreg 2014 - 2020, Programy přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce
- plně financující