Detail projektu

Konstrukční systémy zpevněných ploch a komunikací na bázi silikátů pro ekologické hospodaření se srážkovou vodou

Období řešení: 01.05.2019 — 30.04.2022

O projektu

Cílem projektu je ekoinovace ve formě vývoje systémů na výstavbu zpevněných ploch pro hospodaření se srážkovou vodou s využitím lehkého betonu a lehkého kameniva na bázi expandovaného jílu Liapor. Výstupem řešení bude koncepce ucelených systémů různých typů venkovních zpevněných ploch či komunikací, zejména pro městské aglomerace, sportoviště a krajinné dotvoření příměstských oblastí. Stěžejním bodem bude vývoj dvou zásadních částí systému, a to drenážních vrstev a monolitických či vibrolisovaných betonových propustných pojížděných či pochozích povrchů na silikátové bázi s plnivem z lehkého kameniva Liapor. Lehký beton z něho vyrobený předčí z hlediska rychlostí výstavby, hygieny práce, šetrnosti k životnímu prostředí a objemové hmotnosti, konstrukce postavené z tradičního betonu. Propustný lehký beton a drenážní násypy z lehkého kameniva budou splňovat současný trend ve stavebnictví, a to vysokou trvanlivost a životnost a zejména ekonomický a ekologický provoz.

Klíčová slova
hospodaření se srážkovou vodou;lehké kamenivo;lehký beton;venkovní zpevněné plochy;drenážní vrstva;životní prostředí;ekologie provozu

Označení

FV40343

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (16.10.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2019-07-01 - 2022-06-30)

Výsledky

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Vodopropustné betony z hutných a lehkých kameniv. In 26. Betonářské dny 2019. Betonářské dny. 2019. s. 96-103. ISBN: 978-80-907611-2-4. ISSN: 1212-7744.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. SOUČASNÉ APLIKACE LEHKÉHO MONOLITICKÉHO BETONU A TRENDY V OBLASTI OCHRANY DEŠŤOVÉ VODY. In Betón 2019. Štrbské pleso: SAVT, 2019. s. 124-129. ISBN: 978-80-8076-138-7.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. Pervious concrete with dense and lightweight aggregate. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 1. Trans Tech Publications Ltd, 2020. p. 108-113. ISBN: 9783035716689. ISSN: 1012-0394.
Detail

HUBERTOVÁ, M. Současné trendy ve využití lehkého betonu. Beton TKS, 2019, č. 7/2019, s. 112-119. ISSN: 1213-3116.
Detail

HELA, R.; HUBERTOVÁ, M. NASÁKAVOST LEHKÉHO KAMENIVA V TECHNOLOGII BETONU. In Betón 2019. Štrbské pleso: SAVT, 2019. s. 117-123. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

Odkaz