Detail projektu

Friction management jako řešení pro redukci hluku a opotřebení v kolejové dopravě

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2020

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti technologií pro zvyšování efektivity kolejové dopravy, konkrétně na posílení implementace tzv. Friction Managementu. Tento moderní a progresivní přístup může být zcela zásadním pro udržitelnost konkurenceschopnosti kolejové dopravy. Implementací tohoto přístupu je možné zvýšit bezpečnost a komfort kolejové dopravy, redukovat degradaci infrastruktury a kolejových vozidel a v neposlední řadě také snižovat negativní environmentální projevy, kde nejaktuálnější problém představuje zejména zvýšená hlučnost v urbanistických celcích.

Klíčová slova
Adheze, hluk, TOR produkty, opotřebení

Klíčová slova anglicky
Adhesion, noise, TOR products, wear

Označení

V19 - Mobility ČR - Čína

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hartl Martin, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Galas Radovan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Kvarda Daniel, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Omasta Milan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (21.06.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility ČR - Čína

- plně financující (2019-05-01 - 2020-12-31)