Detail projektu

Erozní vlastnosti nových kompozitních materiálů Cu-Cr pro elektroenergetiku

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2020

O projektu

Hlavní myšlenkou projektu je pokračování společného výzkumu termálního vícesložkového plazmatu s příměsemi kovů s cílem vyvinout a zlepšit nové kompozitní materiály užívané jako elektrody nebo kontakty v zařízeních elektrotechnického průmyslu. Hlavní oblastí výzkumu je Elektroenergetika. Speciálně se projekt zabývá fyzikálními procesy, které určují erozi a vypařování nových kompozitních materiálů Cu-Cr

Klíčová slova
Kompozitní materiály Cu-Cr, erozní vlastnosti, složení plazmatu, záření plazmatu

Označení

7AMB197UA

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Dostál Lukáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Kloc Petr, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Píška Jakub, Bc.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Šimek David, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)
Valenta Jiří, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2019 - 31.12.2020)

Útvary

Ústav fyziky
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2020)
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Mobility - společné výzkumné projekty
- plně financující (2019-03-12 - 2020-12-31)

Výsledky

BARTLOVÁ, M.; COUFAL, O.; VEKLICH, A.; POKORNÝ, J. Equilibrum composition of thermal plasma with copper and chromium vapours admixtures. Plasma Physics and Technology, 2019, vol. 6, no. 3, p. 251-255. ISSN: 2336-2626.
Detail

VEKLICH, A.; BORETSKIJ, V.; BARTLOVÁ, M. Thermal plasma of electric arc discharge between Cu-Cr composite electrides. Plasma Physics and Technology, 2019, vol. 6, no. 1, p. 27-30. ISSN: 2336-2626.
Detail