Detail projektu

Kompetence lídrů vnímané jako žádoucí v éře nastupující digitální transformace

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Projekt je zaměřen na identifikaci a popis obsahu složek digitální kompetence lídrů a bude podkladem pro následnou tvorbu kompetenčního modelu lídra v digitální éře. S měnícím se prostředím se mění také požadavky kladené na lídry, který významně ovlivňují chování a výkony ostatních pracovníků. Jejich úspěch závisí od schopnosti reflektovat tyto požadavky a znalosti právě těch přístupů, které jsou součástí jejich kompetence.

Označení

FP-J-18-4944

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Ústav informatiky
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

MAZÁNEK, L.; VRANIAK, L.; MURÍNOVÁ, A.; KONEČNÝ, Š. Significant leadership competencies at large industrial companies: Results of exploratory quantitative research. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues, 2018, vol. 8, no. 1, p. 30-37. ISSN: 2301-2579.
Detail

MAZÁNEK, L.; SVOBODOVÁ, K.; SOUČKOVÁ, M.; JANKOVÁ, Z.; MEGOVÁ, S. Women in the Leadership Position and Their Relevant Competencies: Results of Exploratory Quantitaive Research Study. Journal of Strategic and International Studies, 2018, vol. Volume 8, no. 4, p. 48-54. ISSN: 2326-3636.
Detail

KONEČNÁ, Z.; LANG, R. Metaphors of leaders and leading as implicit leadership theories in CEE countries. Tallinn: European Group for Organizational Studies, 2018.
Detail

VRANIAK, L.; MAZÁNEK, L.; KONEČNÁ, Z. MANAGEMENT RESEARCHES OF CEE COUNTRIES: RESEARCHES OF THE CZECH REPUBLIC IN TERM OF GLOBALIZATION. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, , PTS I-V. Globalization and its socio-economic consequences. 18TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. Zilina: GEORG, 2018. p. 1153-1161. ISBN: 978-80-8154-249-7. ISSN: 2454-0943.
Detail

KREJČÍ, A. Kompetence lídrů vnímané jako žádoucí v éře nastupující digitální transformace. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 266-277. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

JANKOVÁ, Z. Využití fuzzy logiky při optimalizaci investičního portfolia. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2018. s. 101-109. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

KONEČNÝ, Š.; VRANIAK, L.; MAZÁNEK, L. TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN CZECH COMPANIES: RELATIONS WITH SUBORDINATES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Globalization and its socio-economic consequences. 1st edition. Zilina: GEORG, 2018. p. 1153-1161. ISBN: 978-80-8154-249-7. ISSN: 2454-0943.
Detail

VRANIAK, L. Digitálne kompetencie: Koncepty a teórie. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 251-257. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

JANKOVÁ, Z.; MAZÁNEK, L. Quantitative Research of Management Styles Applied By Leaders in Industrial Companies. In Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Seville, Italy: IBIMA, 2018. p. 5305-5317. ISBN: 978-0-9998551-1-9.
Detail