Detail projektu

Marketingové přístupy pro zvyšování zákazníkem vnímané hodnoty

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Projekt je zaměřen na řízení a spolutvorbu zákaznické zkušenosti jako možné způsoby podpory tvorby vyšší hodnoty vnímané zákazníkem a zvyšování konkurenceschopnosti na produktově a služebně komoditizovaném trhu. Cílem projektu je na teoretické rovině shrnout současný stav poznaní o zákaznické zkušenosti. Z primárních a sekundárních zdrojů analyzovat možné způsoby řízení a spolutvorby zákaznické zkušenosti a ověřit jejich vliv na hodnotu vnímanou zákazníkem. Dále formulovat závěry a doporučení pro podniky ve vybraných odvětvích.

Označení

FP-J-18-4874

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Havíř David, Ing. - hlavní řešitel
Chalupský Vladimír, doc. Ing., CSc., MBA - spoluřešitel
Machala Jan, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav managementu
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta podnikatelská
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

HAVÍŘ, D.; MACHALA, J. Comparing Customer Journeys in the Transportation Service Industry. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Art SGEM 2018 Conference Proceedings Volume 5. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2018. p. 141-148. ISBN: 978-619-7408-65-2. ISSN: 2367-5659.
Detail

MACHALA, J.; HAVÍŘ, D. You can not do it yourself: enhancing experience through co-creation. Trends in Economics and Management, 2019, vol. 13, no. 33, p. 51-57. ISSN: 2336-6508.
Detail

MACHALA, J. Creating customer journey map. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: 2018. p. 151-160. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

HAVÍŘ, D.; MACHALA, J. How to prepare an impressive journey: Dimensional decomposition of customer experience. In MERKÚR 2018 :The Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM, 2018. p. 91-100. ISBN: 978-80-225-4554-9.
Detail

HAVÍŘ, D. CXM Framework: Systematický přístup k problematice zákaznické zkušenosti. In Workshop specifického výzkumu 2018. Brno: 2018. s. 66-77. ISBN: 978-80-214-5705-8.
Detail

HAVÍŘ, D. Building competitive advantage through customer experience management. Acta academica karviniensia, 2019, vol. 19, no. 2, p. 28-41. ISSN: 1212-415X.
Detail