Detail projektu

Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2019

O projektu

Podstata spočívá ve fakultní podpoře zvoleného tématu na FA VUT v Brně v podporovaných oblastech: 1. věda, výzkum a tvůrčí činnost na FA VUT v Brně 2. spolupráce fakulty s veřejností 3. 100 let vzdělávání architektů v Brně. Řešitelský tým se bude zabývat oblastmi: Elementární architektrura, Data o kvalitě veřejných prostranství a jejich vyhodnocování, Hledání vazeb urbanistických struktur obytných souborů (Brno - Vídeň), Principy, metody a trendy památkové péče na FA, Tradice zobrazování architektry na FA VUT v Brně.

Označení

FA-S-18-5556

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrubý Jan, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Adamec Emil, MgA.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Doláková Pavlína, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Foretník Jan, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Galeová Nicol, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Horáček Martin, doc. PhDr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Jetelina Martin, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Joja Marie, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Kilnarová Pavla, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Kinnert Filip, Ing. arch.
- spoluřešitel (26.11.2019 - 31.12.2019)
Kmošek Vojtěch, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Kopáčik Gabriel, doc. Ing. arch., Dr.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Koutný Jan, prof. Ing. arch., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Křížová Iveta, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Leharová Alexandra, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Matyášová Jana, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Moggert Monika, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Mokrá Lucie, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Palacký Jiří, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Ponešová Barbora, Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Serenčko Igor, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Smržová Kristýna, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Soviš Vladimír, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Stibůrková Nikola, Bc. et Bc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Stýblo Jakub, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Šimara Eva, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Tučková Markéta, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Ugwitz Martin, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Varmužová Adéla, Ing. arch.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Zemánková Helena, prof. Ing. arch., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav teorie architektury
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Ústav experimentální tvorby
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Ústav památkové péče
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Ústav prostorové tvorby
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Ústav stavitelství
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Ústav urbanismu
- interní (01.01.2018 - 31.12.2019)
Fakulta architektury
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách. In PhD Research Sympozium 2018. Vysoké učení technické v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 28-35. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

SMRŽOVÁ, K. Výuka architekturou. Brno: Archiweb, 2020.
Detail

KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality veřejných prostranství. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 20-27. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E.; PALACKÝ, J. Hodnocení kvality života u dvou vybraných náměstí pomocí metody intenzity pohybu osob ve městě Brně, České republice. In 10th Architecture in Perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2018. s. 252-255. ISBN: 978-80-248-4236-3.
Detail

KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E. Získávání dat pro hodnocení kvality veřejných prostranství. Brno: 2018.
Detail

SMRŽOVÁ, K. Možnosti využití málo frekventovaných oblastí železniční infrastruktury. In PhD RESEARCH SYMPOZIUM 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 47-52. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

MOGGERT, M. VÝVOJ MĚSTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVŮ S DOPADEM NA ZMĚNU URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU BERLÍNA. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. s. 36-41. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

PONEŠOVÁ, B.; GALEOVÁ, N. Primary Architecture. 2019.
Detail

PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; GALEOVÁ, N.; SMRŽOVÁ, K.; DRÁPAL, J.; SLÁDEČEK, S.; VEJPUSTEK, Z.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z.; HERTELOVÁ, V.; HRONČEKOVÁ, B.; IVKOVIČOVÁ, N. Elementární architektura. Brno: Fakulta architektury VUT v Brně, 2019. 160 s. ISBN: 978-80-214-5826-0.
Detail

HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles. Nanning: Guangxi Arts University, 2019. p. 1-7.
Detail

HRUBÝ, J.; HORÁČEK, M.; BOHÁČ, I.; ŠLAPETA, V. Mezi dokumentem a uměleckým dílem: Jedinečná tradice zobrazování na Fakultě architektury VUT v Brně. Brno: VUT v Brně, 2020. 70 s. ISBN: 978-80-214-5840-6.
Detail

DRÁPAL, J.; LUKAČOVIČ, M.; ŠŤASTA, J.; ADAMEC, E. Architektonické struktury. FA VUT Brno: 200 s.
Detail

Dřevo v tradiční architektuře a stavitelství. In
Detail

ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design. In PhD Research Sympozium 2018. Brno: FA VUT v Brně, 2018. s. 70-76. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

ADAMEC, E. Tradicionalismus na vysokých školách a v praxi: Urbanismus, architektura, sochařství, ornament, malířství a design. PhD Research Sympozium 2018. Brno: FA VUT v Brně, 2018. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

MATYÁŠOVÁ, J. Spokojenost obyvatel v různých urbanistických strukturách. PhD Research Sympozium 2018. Brno: 2018. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

KILNAROVÁ, P. METODIKA A HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ STŘEDOEVROPSKÝCH MĚST. 2018. s. 1-39.
Detail

MOGGERT,M. The Local Centers' Development of Berlin: Analyzing Different Cultural Influences with Impact on Urban Changes. World Academy of Science, Engineering and Technology. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2018. ISSN: 1307-6892.
Detail

MOGGERT,M. VÝVOJ MĚSTSKÝCH CENTER: ANALÝZA ROZDÍLNÝCH KULTURNÍCH VLIVŮ S DOPADEM NA ZMĚNU URBÁNNÍHO PROSTŘEDÍ NA PŘÍKLADU BERLÍNA. PhD Research Sympozium 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2018. ISBN: 978-80-214-5664-8.
Detail

HORÁKOVÁ, E. Otevřená veřejná data v městském plánování. Brno: FA VUT v Brně, 2019.
Detail

HORÁČEK, M.; HRUBÝ, J.; ADAMEC, E.; KŘÍŽOVÁ, I. Databáze studentských výtvarných děl ze seminářů Ústavu teorie architektury, FA VUT v Brně. Brno: FA VUT v Brně, 2018.
Detail

HORÁČEK, M. Architecture of Brno, 1900–1939, and Mies van der Rohe’s Villa Tugendhat. Tallinn: Tallinn University of Applied Sciences, 2018. p. 1-80.
Detail

HORÁČEK, M. Conservation Area or Integrated Development? The Cases of Český Krumlov and Třebíč. Nîmes: Scientific Symposium Heritage and Sustainable City, CIVVIH ICOMOS, 2018. p. 1-10.
Detail

HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic. Hong Kong: The University of Hong Kong, Architectural Conservation Laboratory, 2018. p. 1-90.
Detail

HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic. Shanghai: Tongji University, College of Architecture and Urban Planning, 2018. p. 1-90.
Detail

HORÁČEK, M. The Tugendhat House in Brno and Other World Heritage Sites in the Czech Republic. Nanning: Guangxi Arts University, 2018. p. 1-90.
Detail

HORÁČEK, M. Prince Charles: Harmony, and Nikos A. Salingaros, Unified Architectural Theory. London: INTBAU World Congress, 2018. p. 1 (1 s.).
Detail

HORÁČEK, M. Pustevny v mezičase. ERA 21, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 16-17. ISSN: 1801-089X.
Detail

HORÁČEK, M. Posudek knihy Pavla Kaliny Hluboké město. Praha: Academia, 2018. s. 1-2.
Detail

MINIBERGEROVÁ, K. Požadavky a doporučení na rozsah projektové dokumentace interiérů staveb. 2019.
Detail

MINIBERGEROVÁ, K. Bytový architekt: Jak ušetří Váš čas i peníze?. 2019.
Detail

ADAMEC, E. Stavba - Making dystopia: The strange rise and survival of architectural barbarism Vytváření dystopie: Podivný vzestup a přežívání architektonického barbarství. Stavba, 2019, roč. 3, č. 2019, s. 1-2. ISSN: 1210-9568.
Detail

KINNERT, F. Architektonický obraz jako nositel významu. In 11th Architecture in perspective. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury, 2019. s. 53-57. ISBN: 978-80-248-4331-5.
Detail

MAŠKOVÁ, K. Sociální struktura městského obyvatelstva v 19. století a dnes ilustrovaná na bytové kultuře Králova Pole. In 11th Architecture in Perspective 2019 / 11. Architektura v perspektivě 2019. Ostrava: 2019. s. 169-173. ISBN: 978-80-248-4331-5.
Detail

MATYÁŠOVÁ, J.; BOUŠKOVÁ, L. Obytné soubory a spokojenost obyvatel. Brno: 2019. 124 s. ISBN: 978-80-214-5800-0.
Detail

MATYÁŠOVÁ, J. Urbanistická struktura jako determinant spokojenosti obyvatel. Fakulta sociálních studií Brno, MUNI: 2019.
Detail

VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P. Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství. In 8th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 11-19. ISBN: 978-80-214-5802-4.
Detail

SMRŽOVÁ, K.; HAJŠMANOVÁ, A.; JAVŮRKOVÁ, T.; ŠPERLOVÁ, Z. et al. Primary Architecture. Brno: 2019.
Detail

ADAMEC, E. Architektonické navrhování ve stylu tradicionalismu a Beaux-Arts: výuka, workshopy, letní školy, stavební praxe a akreditace oboru klasická architektura. In 11th Architecture in Perspective. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2019. s. 58-76. ISBN: 978-80-248-4331-5.
Detail

ADAMEC, E. The Inheritance and Innovation of Sustainable Development of the Traditional Architecture and Sculpture in Today's Globalization. Guangxi Arts University: Emil Adamec - ADAMEC studio Ltd., 2019. p. 1-17.
Detail

VAŠUT, R.; ŠIMARA, E.; KILNAROVÁ, P. Změny v rychlosti pohybu chodců městským prostorem v závislosti na charakteru veřejného prostranství. Brno: 2019.
Detail

HRUBÝ, J. a kol. 100 let brněnské školy architektury. Brno: VUTIUM, 2019. 254 s. ISBN: 978-80-214-5768-3.
Detail

HORÁČEK, M. Památky jako rezervace života, rezervace jako památky na život?. Krems, Donau-Universität: 2019. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. World Heritage Sites in the Czech Republic. Istanbul, Yildiz Technical University: 2019. p. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Památková péče v asijských zemích. Praha: ČVUT, 2019. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. Göbekli Tepe (Turecko). Praha: ČVUT, 2019. s. 1-2.
Detail

HORÁČEK, M. City Planning According to Artistic (and Preservationists’) Principles, or, Some Nineteenth-Century Lessons for the Twenty-First Century. Tunis: Academie des sciences des lettres et des arts, 2019. p. 1-7.
Detail

HORÁČEK, M. Držitelem Driehausovy ceny 2019 je Maurice Culot. Brno: Archiweb, 2019. s. 1-2.
Detail

HRUBÝ, J.; HRABEC, J.; BOHÁČ, I.; HORÁČEK, M.; ADAMEC, E.: Ornament v architektuře; Workshop Ornament in Architecture (China). Nanning. URL: http://emiladamec.cz/en/china-delegation-2018. (workshop zahraniční)
Detail

PALACKÝ, J.; HRUBÝ, J.; KOPÁČIK, G.; BOHÁČ, I.; PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J.; GALEOVÁ, N.; KILNAROVÁ, P.; HORÁKOVÁ, E.; MOGGERT, M.; KŘÍŽOVÁ, I.; ADAMEC, E.; HORÁČEK, M.; MATYÁŠOVÁ, J.; DRÁPAL, J.; LUKAČOVIČ, M.; ŠŤASTA, J.; SMRŽOVÁ, K.: Kolokvium Priority vzdělávání architektů na FA VUT v Brně 2018. FA VUT Brno (05.02.2019)
Detail

PONEŠOVÁ, B.; GALEOVÁ, N.; FORETNÍK, J.: Elementární architektura - kolokvium. FA VUT v Brně, Poříčí 5 (13.12.2018)
Detail

PONEŠOVÁ, B.; GALEOVÁ, N.; FORETNÍK, J.: Elementární architektura. Výstaviště Brno, Pavilon Morava (26.05.2018)
Detail

PONEŠOVÁ, B.; GALEOVÁ, N.; FORETNÍK, J.: Elementární architektura. Galerie Mini, FA VUT v Brně (05.11.2018)
Detail