Detail projektu

Problematika objemových změn vysokohodnotných betonů v závislosti na různých metodách jejich stanovení

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Cílem projektu bude ověření různých druhů příměsí případně různých kombinací a jejich dopad na průběh objemových změn betonové směsi, přičemž důležitým aspektem bude sledování tohoto parametru v prvních fázích zrání betonu. Návrh betonových směsí bude vycházet z několika běžně požívaných pevnostních tříd počínaje od nízkopevnostích až po vysokopevnostní betony, případně betony SCC. Pro testování bude použito několik metod stanovení objemových změn a tyto metody budou mezi sebou vzájemně porovnávány

Označení

FAST-J-18-5374

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ťažká Lucia, Ing. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. Vysokohodnotné cementové kompozity pro architektonické prvky s eliminací tvorby mikrotrhin. In Juniorstav 2019, Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 526-530. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; MERUŇKA, M.; HELA, R. Effect of SRA on the course of hydration of cement composites. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publication, 2019. p. 35-40. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
Detail

OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R. High-Performance Cement Composite for Architectural Elements with Elimination of Micro Cracks. International Journal of Engineering and Technology, 2019, vol. 11, no. 4, p. 101-104. ISSN: 1793-8236.
Detail