Detail projektu

Studium efektu aplikace grafenoidů a uhlíkových nanotrubiček v cementových kompozitech

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

V cementových kompozitech je z oblasti nanočástic využívána nanosilika a uhlíková vlákna. Problematické je ovšem rozmíchání těchto částic a udržení částic po dobu několika dnů v rozdispergovaném stavu. Rovněž není zcela vyjasněna optimální dávka nanočástic. Nyní se nově na trhu objevují nanočástice, které se nazývají grafenoidy. Tyto částice nejsou zatím v cementových kompozitech používány. Výzkum je zaměřen na ověření efektu přídavku grafenoidů a uhlíkových nanotrubiček na vlastnosti cementových kompozitů.

Označení

FAST-S-18-5410

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Černá Hana, Ing. - spoluřešitel
Jarolím Tomáš, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Pacltová Klára, Ing. - spoluřešitel
Ťažká Lucia, Ing. - spoluřešitel
Vobinušková Kristýna, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

BODNÁROVÁ, L.; HOŠKO, M.; MARTINEC, P. Methods of testing the properties of fibre-cement composites. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T. Study the effect of carbon nanoparticles in concrete. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; ČERNÁ, H.; BODNÁROVÁ, L. Odolnost povrchu cementového kompozitu vůči mechnickému opotřebení vlivem abraze. In Juniorstav, Sbroník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 490-495. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

GUSAK, D.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. STUDIUM ODOLNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ JUNIORSTAV 2019. Brno: VUT Brno, 2019. s. 496-501. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SEDLÁČEK, D. Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites. MATEC Web of Conferences, 2019, vol. 278, no. 2019, p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BODNÁROVÁ, L. The Physical Properties Of Cementitious Composites For Applications In A High-Temperature Energy Storage Device. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2019, vol. 22, no. 1, p. 99-106. ISSN: 2336-5382.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SEDLÁČEK, D. Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites. Lisbon, Portugal: 2nd International Conference on Building Materials and Materials Engineering (ICBMM 2018), 2018. p. 29-29.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; PACLTOVÁ, K. The Effect Of The Addition Of Multi-Walled Carbon Nanotubes On The Properties Of Cementitious Composites. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET). 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: International Society for Engineering Research and Development (ISERD), 2018. p. 4-9.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Study On The Resistance Of High-Performance Concrete To The Selected Chemically Aggressive Environments. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: ISERD, 2018. p. 25-31.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Rebound Hammer Tests of High-Strength Concrete: Effects of Internal Stress and the Shape of the Impact Area of the Test Specimens on the Measurement Results. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, vol. 63, no. 1, p. 215-221. ISSN: 0553-6626.
Detail