Project detail

Studium efektu aplikace grafenoidů a uhlíkových nanotrubiček v cementových kompozitech

Duration: 01.03.2018 — 28.02.2019

On the project

V cementových kompozitech je z oblasti nanočástic využívána nanosilika a uhlíková vlákna. Problematické je ovšem rozmíchání těchto částic a udržení částic po dobu několika dnů v rozdispergovaném stavu. Rovněž není zcela vyjasněna optimální dávka nanočástic. Nyní se nově na trhu objevují nanočástice, které se nazývají grafenoidy. Tyto částice nejsou zatím v cementových kompozitech používány. Výzkum je zaměřen na ověření efektu přídavku grafenoidů a uhlíkových nanotrubiček na vlastnosti cementových kompozitů.

Mark

FAST-S-18-5410

Default language

Czech

People responsible

Černá Hana, Ing. - fellow researcher
Jarolím Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pacltová Klára, Ing. - fellow researcher
Ťažká Lucia, Ing. - fellow researcher
Vobinušková Kristýna, Ing. - fellow researcher
Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

Results

BODNÁROVÁ, L.; HOŠKO, M.; MARTINEC, P. Methods of testing the properties of fibre-cement composites. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HOŠKO, M.; MARTINEC, P. Methods of testing the properties of fibre-cement composites. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T. Study the effect of carbon nanoparticles in concrete. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; JAROLÍM, T. Study the effect of carbon nanoparticles in concrete. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, vol. 385, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

OSUSKÁ, L.; ŤAŽKÝ, M.; ČERNÁ, H.; BODNÁROVÁ, L. Odolnost povrchu cementového kompozitu vůči mechnickému opotřebení vlivem abraze. In Juniorstav, Sbroník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 490-495. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

GUSAK, D.; ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. STUDIUM ODOLNOSTI SMĚSNÝCH CEMENTŮ PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ JUNIORSTAV 2019. Brno: VUT Brno, 2019. s. 496-501. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SEDLÁČEK, D. Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites. MATEC Web of Conferences, 2019, vol. 278, no. 2019, p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Rebound Hammer Tests of High-Strength Concrete: Effects of Internal Stress and the Shape of the Impact Area of the Test Specimens on the Measurement Results. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, vol. 63, no. 1, p. 215-221. ISSN: 0553-6626.
Detail

ŠŤASTNÍK, S.; BODNÁROVÁ, L. The Physical Properties Of Cementitious Composites For Applications In A High-Temperature Energy Storage Device. Acta Polytechnica CTU Proceedings, 2019, vol. 22, no. 1, p. 99-106. ISSN: 2336-5382.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; SEDLÁČEK, D. Effect of Inorganic SiO2 Nanofibers in High Strength Cementitious Composites. Lisbon, Portugal: 2nd International Conference on Building Materials and Materials Engineering (ICBMM 2018), 2018. p. 29-29.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; PACLTOVÁ, K. The Effect Of The Addition Of Multi-Walled Carbon Nanotubes On The Properties Of Cementitious Composites. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET). 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: International Society for Engineering Research and Development (ISERD), 2018. p. 4-9.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Study On The Resistance Of High-Performance Concrete To The Selected Chemically Aggressive Environments. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: ISERD, 2018. p. 25-31.
Detail

BROŽOVSKÝ, J.; BODNÁROVÁ, L.; BROŽOVSKÝ, J. Rebound Hammer Tests of High-Strength Concrete: Effects of Internal Stress and the Shape of the Impact Area of the Test Specimens on the Measurement Results. Periodica Polytechnica - Civil Engineering, 2019, vol. 63, no. 1, p. 215-221. ISSN: 0553-6626.
Detail