Detail projektu

Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip

Období řešení: 01.07.2018 — 30.06.2021

O projektu

Cílem projektu je vývoj kompletního systému pro lokalizaci nesymetrických poruch v soustavách vysokého napětí (systém V-dip) využívajícího distribuované měřící jednotky umístěné na sekundárních stranách distribučních transformátorů. Systém bude navržen tak, aby autonomně umožňoval lokalizaci poruch při respektování aktuální konfigurace a topologie distribuční soustavy. S ohledem na tuto potřebu bude systém V-dip navázán na dispečerské systémy, čímž bude zajištěno rychlé dohledání poruchy. Distribuované měřící jednotky budou pro zvýšení přínosu systému V-dip dále vybaveny funkcí analyzátoru kvality elektřiny třídy A s měřením signálu do 9 kHz a dalšími doplňkovými funkcemi. Ověření celého systému V-dip bude provedeno na základě poloprovozu v kompenzované soustavě aplikačního garanta.

Klíčová slova
lokalizace poruch, zemní spojení, distribuční soustava, centralizace dat, zpětná složka proudu, zpětná složka napětí, změna napětí, distribuční transformační stanice, vysoké napětí

Označení

TK01020107

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.07.2018 - 30.06.2021)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- plně financující (2018-07-01 - 2021-06-30)

Výsledky

TOPOLÁNEK, D., JURÍK M., TOMAN, P. , JIŘIČKA J., ORSÁGOVÁ. J. Vyhodnocení pilotního testu nové metody pro lokalizaci zemních spojení Vdip. Energetika, 2019, roč. 69, č. 1, s. 12-16. ISSN: 0375-8842.
Detail

TOPOLÁNEK, D. Specifikace požadavků na DMU - Vdip ready. Brno: CVVOZE, FEKT, VUT v Brně, 2018. s. 1-55.
Detail

KRČÁL, V. A Validation Tool for the Vdip Method for Earth Faults Localization and Its Evaluation. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 430-434. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

GROSSMANN, J.; TOPOLÁNEK, D.; KRČÁL, V.; TRUPL, J.; KORDAS, J.; SLEZÁK, J.; SUDOLSKÝ, V.; PTÁČEK, M.; ORSÁGOVÁ, J.: SW pro systém Vdip; Softwarový balík pro centrální jednotku systému V-dip. Informace k produktu jsou umístěny na WWW společnosti Elvac. Vzhledem ke specifickému zaměření není instalační soubor SW umístěn přímo na těchto WWW stránkách výrobce. V případě zájmu je nutné nejprve kontaktovat obchodní oddělení společnosti Elvac.. URL: http://support.elvac.eu/Vdip/Uživatelská příručka k SW pro centrální jednotku systému V-dip.pdf. (software)
Detail

GROSSMANN, J.; KRAUS, J.; TOPOLÁNEK, D.; KORDAS, J.; RUSKÝ, M.; SUDOLSKÝ, V.; SLEZÁK, J.; VYČÍTAL, V.; KRČÁL, V.; BLEHA, M.; KUKAČKA, L.; BEDRNÍK, T.; HANČIL, D.: Prototyp DMU Vdip ready; Prototyp distribuovaných měřících jednotek V-dip ready. Produkt je umístěn v sídle firmy ELVAC a KMB, které ho budou aktivně nabízet v rámci komerčního uplatnění po ukončení projektu TAČR.. URL: http://support.elvac.eu/Vdip/Uživatelská příručka k distribuované měřící jednotce (DMU) V-dip ready.pdf. (prototyp)
Detail