Detail projektu

Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip

Období řešení: 01.07.2018 — 30.06.2021

O projektu

Cílem projektu je vývoj kompletního systému pro lokalizaci nesymetrických poruch v soustavách vysokého napětí (systém V-dip) využívajícího distribuované měřící jednotky umístěné na sekundárních stranách distribučních transformátorů. Systém bude navržen tak, aby autonomně umožňoval lokalizaci poruch při respektování aktuální konfigurace a topologie distribuční soustavy. S ohledem na tuto potřebu bude systém V-dip navázán na dispečerské systémy, čímž bude zajištěno rychlé dohledání poruchy. Distribuované měřící jednotky budou pro zvýšení přínosu systému V-dip dále vybaveny funkcí analyzátoru kvality elektřiny třídy A s měřením signálu do 9 kHz a dalšími doplňkovými funkcemi. Ověření celého systému V-dip bude provedeno na základě poloprovozu v kompenzované soustavě aplikačního garanta.

Klíčová slova
lokalizace poruch, zemní spojení, distribuční soustava, centralizace dat, zpětná složka proudu, zpětná složka napětí, změna napětí, distribuční transformační stanice, vysoké napětí

Označení

TK01020107

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Topolánek David, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.07.2018 - 30.06.2021)
Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2018 - 30.06.2021)
Ptáček Michal, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2018 - 30.06.2021)
Toman Petr, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.07.2018 - 30.06.2021)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (01.07.2018 - 30.06.2021)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
- plně financující (2018-07-01 - 2021-06-30)

Výsledky

TOPOLÁNEK, D. Specifikace požadavků na DMU - Vdip ready. Brno: CVVOZE, FEKT, VUT v Brně, 2018. s. 1-55.
Detail

TOPOLÁNEK, D., JURÍK M., TOMAN, P. , JIŘIČKA J., ORSÁGOVÁ. J. Vyhodnocení pilotního testu nové metody pro lokalizaci zemních spojení Vdip. Energetika, 2019, roč. 69, č. 1, s. 12-16. ISSN: 0375-8842.
Detail