Project detail

Vývoj systému pro lokalizaci nesymetrických poruch V-dip

Duration: 01.07.2018 — 30.06.2021

On the project

Cílem projektu je vývoj kompletního systému pro lokalizaci nesymetrických poruch v soustavách vysokého napětí (systém V-dip) využívajícího distribuované měřící jednotky umístěné na sekundárních stranách distribučních transformátorů. Systém bude navržen tak, aby autonomně umožňoval lokalizaci poruch při respektování aktuální konfigurace a topologie distribuční soustavy. S ohledem na tuto potřebu bude systém V-dip navázán na dispečerské systémy, čímž bude zajištěno rychlé dohledání poruchy. Distribuované měřící jednotky budou pro zvýšení přínosu systému V-dip dále vybaveny funkcí analyzátoru kvality elektřiny třídy A s měřením signálu do 9 kHz a dalšími doplňkovými funkcemi. Ověření celého systému V-dip bude provedeno na základě poloprovozu v kompenzované soustavě aplikačního garanta.

Keywords
lokalizace poruch, zemní spojení, distribuční soustava, centralizace dat, zpětná složka proudu, zpětná složka napětí, změna napětí, distribuční transformační stanice, vysoké napětí

Mark

TK01020107

Default language

Czech

People responsible

Orságová Jaroslava, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ptáček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Petr, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Topolánek David, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2018-07-01 - 2021-06-30)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

- whole funder (2018-07-01 - 2021-06-30)

Results

TOPOLÁNEK, D., JURÍK M., TOMAN, P. , JIŘIČKA J., ORSÁGOVÁ. J. Vyhodnocení pilotního testu nové metody pro lokalizaci zemních spojení Vdip. Energetika, 2019, roč. 69, č. 1, s. 12-16. ISSN: 0375-8842.
Detail

KRČÁL, V. A Validation Tool for the Vdip Method for Earth Faults Localization and Its Evaluation. Proceedings I of the 26th Conference STUDENT EEICT 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2020. p. 430-434. ISBN: 978-80-214-5867-3.
Detail

TOPOLÁNEK, D. Specifikace požadavků na DMU - Vdip ready. Brno: CVVOZE, FEKT, VUT v Brně, 2018. s. 1-55.
Detail