Detail projektu

Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022

O projektu

Projekt SVTPS je zaměřen na specifickou oblast strojírenství s vysokou přidanou hodnotou a zaměřený na high-teh produkty a technologie. Hlavním cílem projektu je podpořit hlubší spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a průmyslovými podniky, které produkují komplexní koncové produkty a technologické služby. Strojírenská výrobní technika představuje množinu obráběcích strojů, tvářecích strojů, strojů pro aditivní technologie, nástrojů, související automatizace a robotizace, postupů a strategií výrobních technologií. Tato skupina techniky a technologie je základem pro jakoukoli výrobu ve všech průmyslových oblastech. Současně s požadavky na nízké pořizovací i provozní náklady, nízkou spotřebu energie a materiálových vstupů a minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí i obsluhu stále rostou požadavky na přesnost dosahovanou na vyráběných dílcích, jakost jejich povrchů, výrobní výkon a spolehlivost funkční i procesní všech primárních výrobních strojů a jejich automatizace. Řešena budou odborná témata, která jsou extrémně komplexní s velmi širokým uplatněním. Jedná se v rámci oboru strojírenská výrobní technika o základní výzkumná témata, která jsou určovány dlouhodobými trendy v požadavcích na výrobní stroje a technologie a která se otevírají při probíhajícím aplikovaném a produktově orientovaném výzkumu.

Označení

OP VVV DMS SVTPS

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Sekce výrobních systémů
- spolupříjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)
Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Evropská unie - OPVVV PO1 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

- plně financující (2019-01-01 - 2022-12-31)

Výsledky

HOLUB, M.; JANKOVÝCH, R.; VETIŠKA, J.; ŠRÁMEK, J.; BLECHA, P.; SMOLÍK, J.; HEINRICH, P. Experimental Study of the Volumetric Error Effect on the Resulting Working Accuracy—Roundness. Applied Sciences - Basel, 2020, vol. 10, no. 18, p. 1-18. ISSN: 2076-3417.
Detail