Detail projektu

Mezinárodní mobilita výzkumníků Vysokého učení technického v Brně

Období řešení: 01.01.2018 — 31.01.2022 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Projekt je zaměřen na realizaci mobilit výzkumných pracovníků VUT na zahraniční výzkumná pracoviště a mobilit zahraničních výzkumných pracovníků na výzkumná pracoviště VUT. Budou realizovány 4 typy mobilit: příjezdy zahraničních výzkumných pracovníků-post-doků do ČR - 12 mobilit; příjezdy zahraničních výzkumných pracovníků-seniorů do ČR - 12 mobilit; výjezdy výzkumných pracovníků-juniorů z ČR - 46 mobilit; výjezdy výzkumných pracovníků-seniorů z ČR - 12 mobilit; v součtu celkem 82 mobilit.

Klíčová slova
Mobilita; výzkumník; post-dok; senior; junior; zahraničí

Označení

VÝZVA Č. 02_16_027 MEZINÁRODNÍ MOBILITA VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hirš Jiří, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.01.2022)
Dědková Jarmila, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.01.2022)
Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.01.2022)
Katolický Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.01.2022)
Škapa Stanislav, doc. Ing. et Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.01.2022)
Vrba Radimír, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.01.2022)
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.01.2022)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.01.2022)

Útvary

Odbor zahraničních vztahů
- odpovědné pracoviště (12.10.2017 - nezadáno)
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.01.2022)
Fakulta chemická
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.01.2022)
Fakulta informačních technologií
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.01.2022)
Fakulta podnikatelská
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.01.2022)
Fakulta stavební
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.01.2022)
Fakulta strojního inženýrství
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.01.2022)
Středoevropský technologický institut
- příjemce (01.01.2018 - 31.01.2022)

Zdroje financování

Evropská unie - OPVVV PO2 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků
- plně financující (25.04.2018 - nezadáno)

Výsledky

DETZ, H.; ANDREWS, A.; KAINZ, M.; SCHÖNHUBER, S.; ZEDERBAUER, T.; MACFARLAND, D.; KRALL, M.; DEUTSCH, C.; BRANDSTETTER, M.; KLANG, P.; SCHRENK, W.; UNTERRAINER, K.; STRASSER, G. Evaluation of Material Systems for THz Quantum Cascade Laser Active Regions. physica status solidi (a), 2018, vol. 1, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1862-6300.
Detail

HILLBRAND, J.; ANDREWS, A.; DETZ, H.; STRASSER, G.; SCHWARZ, B. Coherent injection locking of quantum cascade laser frequency combs. Nature Photonics, 2019, vol. 13, no. 2, p. 101-104. ISSN: 1749-4885.
Detail

LANCASTER, S.; GROISS, H.; ZEDERBAUER, T.; ANDREWS, A.; MACFARLAND, D.; SCHRENK, W.; STRASSER, G.; DETZ, H. Suppression of axial growth by boron incorporation in GaAs nanowires grown by self-catalyzed molecular beam epitaxy. NANOTECHNOLOGY, 2019, vol. 30, no. 6, p. 065602-1 (065602-10 p.)ISSN: 0957-4484.
Detail

KAINZ, M.; SCHÖNHUBER, S.; ANDREWS, A.; DETZ, H.; STRASSER, G.; UNTERRAINER, K. Barrier Height Tuning of Terahertz Quantum Cascade Lasers for High-Temperature Operation. ACS Photonics, 2018, vol. 5, no. 11, p. 4687-4693. ISSN: 2330-4022.
Detail