Detail projektu

Aplikace laserových a radarových měření vozovek do diagnostiky cementobetonových krytů dálnic, uplatnění mikroskopických a chemických analýz betonů pro omezení degradačních procesů betonů snižujících dobu životnosti dálničních vozovek

Období řešení: 01.01.2018 — 30.06.2021

O projektu

Předmětem řešení jsou cementobetonové kryty dálničních vozovek, které vlivem klimatických a technologickým změn a vysokých dopravních zatížení vykazují nespecifikované degradační procesy, které mohou zapříčinit nepoužívání tohoto typu vozovek. Degradační změny se projevují objemovými změnami cementobetonových desek a posléze se tyto změny projeví trhlinami a rozpadem betonu. Proto je navržen tento projekt k identifikování poruch dříve než se projeví.

Klíčová slova
konstrukce vozovek, diagnostika vozovek, cementobetonové kryty, laserové skenování, digitální model povrchu, georadarová měření, degradační processy, mikroskopické analýzy, chemické analýzy

Klíčová slova anglicky
pavement structure, pavement diagnostics, Portland-cement structure, laser scaning, digital surface modelling, georadar measurements, degradation processes, microscopic analyses, chemical analyses

Označení

FV30325

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (30.06.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2018-01-01 - 2021-06-30)

Výsledky

BODNÁROVÁ, L.; HELA, R.; JAROLÍM, T.; PACLTOVÁ, K. The Effect Of The Addition Of Multi-Walled Carbon Nanotubes On The Properties Of Cementitious Composites. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET). 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: International Society for Engineering Research and Development (ISERD), 2018. p. 4-9.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. The Effect Of Concrete Composition On The Durability Of Concrete Pavements With Respect To The Alkali-Silica Reaction Of The Aggregate. 502nd International Conference on Recent Innovations in Engineering and Technology (ICRIET), Brisbane, Australia: ISERD, 2018. p. 32-37.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; PIKNA, O.; HELA, R. Vývoj betonů určených do prostředí XM. In Zborník príspevkov z konferencie Betón 2019. Bratislava: SAVT, 2019. s. 99-107. ISBN: 978-80-8076-138-7.
Detail

HELA, R.; LOSKOT, J.: OT Consultest 02/2020; Technologie úprav betonů pro omezení degradačních procesů při výstavbě CBK. Consultest s.r.o., Brno. (ověřená technologie)
Detail

HELA, R.; KUDRNA, J.: OT Consultest 02/2020; Technologie údržby CBK pro omezení degradačních procesů. Consultest s.r.o. Brno. (ověřená technologie)
Detail