Detail projektu

700 let Řádu rytířů Kristových

Období řešení: 01.05.2017 — 31.12.2017

O projektu

Projekt se zaměří na modely vybraných řádových staveb, převážně z období největšího rozkvětu řádu v gotice a renesanci. Modely budou součástí výstavy zaměřené na historii a současnost řádu.

Klíčová slova
Řád rytířů Kristových, památky, rozvojový projekt

Označení

RP_VS/2017/8

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc.
- hlavní řešitel (01.05.2017 - 31.12.2017)
Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D.
- spoluřešitel (01.05.2017 - 31.12.2017)
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc.
- spoluřešitel (01.05.2017 - 31.12.2017)

Útvary

Ústav památkové péče
- příjemce (26.06.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- plně financující (2017-06-01 - 2017-12-31)