Project detail

700 let Řádu rytířů Kristových

Duration: 01.05.2017 — 31.12.2017

On the project

Projekt se zaměří na modely vybraných řádových staveb, převážně z období největšího rozkvětu řádu v gotice a renesanci. Modely budou součástí výstavy zaměřené na historii a současnost řádu.

Keywords
Řád rytířů Kristových, památky, rozvojový projekt

Mark

RP_VS/2017/8

Default language

Czech

People responsible

Boháč Ivo, doc. Ing. arch., Ph.D. - fellow researcher
Drápal Jaroslav, doc. Ing. arch., CSc. - fellow researcher
Hrabec Josef, doc. Ing. arch., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Monument Care
- (2017-06-26 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder (2017-06-01 - 2017-12-31)