Detail projektu

NEOHEXT - Vývoj výkonnějšího expandéru na helium

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2019

O projektu

Motivací projektu je rozšíření stávajícího portfolia výrobků PBS v oblasti kryogeniky - heliových turboexpanderů o chladícím výkonu cca 2kW na výkon vyšší cca do 5kW. K tomuto je potřeba zvládnout klíčové uzly nového zařízení - brzdu o vyšším výkonu a příslušné uložení rotoru expandéru a tyto ověřit na technologickém zkušebním vzorku. Na základě těchto ověřených klíčových uzlech by mohly být koncipovány nabídky pro uživatele expandérů, kteří potřebují vyšší chladící výkony. Typickými uživateli jsou výzkumné organizace a výrobní podniky (Čína, Indie, USA, Evropa, Japonsko), kteří používají expandéry pro chlazení plynů (převážně helium) ve zkapalnovačích pro nejrůznější účely (např. zajištění supravodivosti - výzkum v oblasti elementární fyziky částic, v lékařství - el. mag. rezonance).

Klíčová slova
helium, expanze, zkapalňování, turboexpander, vířivá brzda

Označení

TH03010221

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Bárta Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Mach Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- plně financující