Detail projektu

Redukce koncentrace jemných částic ve spalinách malých zdrojů s využitím aktivní teplotní stabilizace

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2019

O projektu

Předmětem projektu je vytvoření funkčního vzorku pro redukci jemných částic vznikajících v malých zdrojích při spalování biomasy a to s využitím aktivní teplotní stabilizace proudu spalin. Toto opatření bude vytvořeno na základě získaných výsledků porovnání parametrů ovlivňujících proces spalování a tím i vznik jemných částic, u kterých budou na základě analýzy těchto částic vyhodnocena příslušná zdravotní rizika. Výsledky projektu budou připraveny pro možnou implementaci do praxe.

Klíčová slova
spalování; malé zdroje; jemné částice; zdravotní rizika; redukce; teplotní stabilizace

Klíčová slova anglicky
combustion; small devices; fine particles; health risks; reduction; thermal stabilization

Označení

TJ01000331

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Schüllerová Barbora, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Hrabová Kristýna, Ing. et Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)
Poláčik Ján, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2018 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)
Energetický ústav
- spolupříjemce (01.01.2018 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
- plně financující (2017-11-03 - 2019-12-31)

Výsledky

POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠNAJDÁREK, L.; SITEK, T. Influence of temperature on the production and size distribution of fine particles released from beech wood samples. In XXI. International Scientific Conference - The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018 (AEaNMiFMaE-2018). MATEC Web of Conferences. 168. 2018. p. 1-9. ISSN: 2261-236X.
Detail

POLÁČIK, J.; HRABOVÁ, K.; SCHÜLLEROVÁ, B. Vznik jemných částic při spalování biomasy v laboratorních podmínkách. In SBORNÍK XIX. VÝROČNÍ KONFERENCEČESKÉ AEROSOLOVÉ SPOLEČNOSTI. Praha: Česká aerosolová společnost, 2018. s. 28-31. ISBN: 978-80-270-4780-2.
Detail

SCHÜLLEROVÁ, B.; POLÁČIK, J.; ADAMEC, V.; HRABOVÁ, K.; POSPÍŠIL, J. Influence of temperature parameters on the production of fine particle distribution during the biomass combustion. In 18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018. Conference Proceeding. Volume 18. International multidisciplinary geoconference SGEM. 2018. p. 307-314. ISBN: 978-619-7408-70-6. ISSN: 1314-2704.
Detail

PAVLÍKOVÁ, S.; POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; POSPÍŠIL, J. Development of the fine and ultrafine particles during the biomass combustion and possible measure of their decreasing. In 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofia, Bulharská republika: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 201-207. ISBN: 978-619-7408-98-0. ISSN: 1314-2704.
Detail

POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; ADAMEC, V. Experimental Investigation of Concentration and Size Distribution of Fine Combustion Particles Emitted by Small Biomass Boiler under Various Operation Conditions. 2019.
Detail

POLÁČIK, J.; SITEK, T.; POSPÍŠIL, J.; PAVLÍKOVÁ, S.; KÖBÖLOVÁ, K. Částice emitované peletovým kotlem při proměnlivých provozních podmínkách. Sborník konference. Česká Aerosolová Společnost. Velké Bílovice: Česká Aerosolová Společnost, 2019. s. 40-43. ISBN: 987-80-270-6416-8.
Detail

POLÁČIK, J.; POSPÍŠIL, J. Experimental observation of fine particle production decrease at ignition temperature level of wood samples. 22nd ETH Conference on Combustion Generated Particles Zurich, June 19th – 21st 2018 Book of Abstracts Poster. 2018. p. 85-85.
Detail

POLÁČIK, J.; SCHÜLLEROVÁ, B.; KÖBÖLOVÁ, K.; PAVLÍKOVÁ, S.; ADAMEC, V.; POSPÍŠIL, J.: TeSta; Systém aktivní teplotní stabilizace pro redukci koncentrace jemných částic ve spalinách malých biomasových zdrojů. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
Detail