Detail projektu

Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

O projektu

Tento projekt se zabývá komplexním výzkumem procesů při rozprašování u tlakových vířivých trysek s obtokem v oblastech, kde chybí publikovaná data. Experimentálně (průhledný model trysky + Dopplerovská anemometrie, PIV, vysokorychlostní obrazový záznam) a numerickými simulacemi (2D, 3D) bude zkoumán charakter vnitřního proudění v trysce a formování kapalného filmu při výtoku z trysky. Budou studovány příčiny nestabilit proudění a fluktuací vzdušného jádra, jejich vzájemná vazba a vliv na sprej. Práce budou provedeny na trysce s několika novými modifikacemi obtokových otvorů a konvergentní části vířivé komory pro definovaný rozsah provozních tlaků a obtokových poměrů. Na základě výsledků těchto prací bude navržena a vyrobena optimalizovaná tryska a provedeny experimenty s rozprašováním v realistických podmínkách (příčné a souproudé proudění okolního vzduchu, přetlak, zvýšená teplota) a vyhodnocen jejich vliv na charakter spreje, jeho stabilitu, vypařování spreje, kolize kapek a jejich shlukování.

Klíčová slova
tlaková vířivá tryska s obtokem;rozprašování kapalin;vnitřní proudění;kapalný film;vzdušné jádro ;optické diagnostické metody;fázová-Dopplerovská anemometrie;PIV;

Označení

GA18-15839S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jedelský Jan, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Energetický ústav
- odpovědné pracoviště (31.03.2017 - nezadáno)
EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2018-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

MALÝ, M.; MOITA, A. S.; JEDELSKÝ, J.; RIBEIRO A. P. C.; MOREITA A. L. N. Effect of nanoparticles concentration on the characteristics of nanofluid sprays for cooling applications. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, vol. 135, no. 6, p. 3375-3386. ISSN: 1388-6150.
Detail

URBÁN, A.; GRONIEWSKI, A.; MALÝ, M.; JÓZSA, V.; JEDELSKÝ, J. Application of big data analysis technique on high-velocity airblast atomization: Searching for optimum probability density function. FUEL, 2020, vol. 273, no. 1, p. 1-12. ISSN: 0016-2361.
Detail

URBÁN, A.; MALÝ, M.; JÓZSA, V.; JEDELSKÝ, J. Effect of liquid preheating on high-velocity airblast atomization: From water to crude rapeseed oil. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, 2019, vol. 102, no. 1, p. 137-151. ISSN: 0894-1777.
Detail

MALÝ, M.; SLÁMA, J.; SAPÍK, M.; JEDELSKÝ, J. 2D and 3D numerical modelling of internal flow of Pressure-swirl atomizer. In EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

SAPÍK, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; WIGLEY, G.; CEJPEK, O. Selection of model liquid with refractive index matching for visualization of internal flow in a scaled atomizer model. In EXPERIMENTAL FLUID MECHANICS 2018 (EFM18). EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. p. 1-6. ISSN: 2100-014X.
Detail

MALÝ, M.; MOITA, A.; JEDELSKÝ, J.; RIBEIRO, A.; MOREIRA, A. Effect of Nanoparticles Concentration on Nanofluid Sprays for Cooling Applications. In PROCEEDINGS OF THE 19th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLICATION OF LASER AND IMAGING TECHNIQUES TO FLUID MECHANICS. Lisboa, Portugal: Technical University Lisboa, 2018. p. 1-14. ISBN: 978-989-20-9177-8.
Detail

MALÝ, M.; MOITA, A.; JEDELSKÝ, J.; RIBEIRO, A.; MOREIRA, A. Nanofluid sprays for cooling applications. Bergamo, Italy: DIPSI Workshop 2018 on Droplet Impact Phenomena & Spray Investigation, 2018. p. 17-20.
Detail

MALÝ, M.; SAPÍK, M.; CEJPEK, O.; WIGLEY, G.; KATOLICKÝ, J.; JEDELSKÝ, J. Effect of spill orifice geometry on spray and control characteristics of spill-return pressure-swirl atomizers. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE, 2019, vol. 106, no. 1, p. 159-170. ISSN: 0894-1777.
Detail

CEJPEK, O.; MALÝ, M.; KOCHED, A.; SAPÍK, M.; LÍZAL, F.; JEDELSKÝ, J. Suitability of Volumetric 3-Component Velocimetry Method for Measurement of Pressure Swirl Sprays. In Topical Problems of Fluid Mechanics. Topical Problems of Fluid Mechanics 2019. Praha: 2019. p. 37-44. ISSN: 2336-5781.
Detail

MALÝ, M.; SAPÍK, M.; CEJPEK, O.; LÍZAL, F.; ONDRÁČEK, V.; JÍCHA, M.; JEDELSKÝ, J. Internal flow characteristics in Spill-return pressure-swirl atomizers. Paříž: ILASS, 2019. p. 1-8.
Detail

CEJPEK, O.; JEDELSKÝ, J.; MALÝ, M.; SAPÍK, M.; LÍZAL, F.; KOCHED, A. Investigation of pressure swirl sprays using Volumetric PIV. Paříž: ILASS, 2019. p. 1-8.
Detail

JEDELSKÝ, J.; MALÝ, M.; ALOUSQUE, L.; WIGLEY, G.; CEJPEK, O.; LÍZAL, F. Characteristics of liquid sheet break up for spill-return swirl atomizers with different spill-line designs. Paříž: 2019. p. 1 (1 s.).
Detail

MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; SAPÍK, M.; CEJPEK, O.; SLÁMA, J.; WIGLEY, G. Effect of spill orifice geometry on performance of spill-return pressure-swirl atomizers. Chicago: 2018. p. 1-8.
Detail

ZAREMBA, M.; MALÝ, M.; MRÁZ V.; JEDELSKÝ, J. Comparison of Fibre-Based Phase Doppler Analysers. 2020. p. 1-9.
Detail

Marcel Sapík, Jan Jedelský, Edouard Berrocal. Spray visualization using liquid fluorescence high-speed imaging. 2020. p. 1-4.
Detail

CEJPEK, O.; ŠÍP, J.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; TOMÁŠ, Z. Analysis of velocity profile measurements obtained by different methods in low-speed , small-scale wind tunnel. 2020. p. 72-79.
Detail

SAPÍK, M.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.: Modulární průhledná tryska; Transparentní modulární tlaková vířivá tryska. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213d. (funkční vzorek)
Detail

CEJPEK, O.; MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.: Větrný tunel pro spreje; Aerodynamický tunel pro výzkum atomizace. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno, místnost C3/0213d. (funkční vzorek)
Detail