Detail projektu

Charakterizace vnitřního proudění a spreje u nových modifikací tlakových vířivých trysek s obtokem

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020 Financování: Vnitřní projekty VUT

O projektu

Tento projekt se zabývá komplexním výzkumem procesů při rozprašování u tlakových vířivých trysek s obtokem v oblastech, kde chybí publikovaná data. Experimentálně (průhledný model trysky + Dopplerovská anemometrie, PIV, vysokorychlostní obrazový záznam) a numerickými simulacemi (2D, 3D) bude zkoumán charakter vnitřního proudění v trysce a formování kapalného filmu při výtoku z trysky. Budou studovány příčiny nestabilit proudění a fluktuací vzdušného jádra, jejich vzájemná vazba a vliv na sprej. Práce budou provedeny na trysce s několika novými modifikacemi obtokových otvorů a konvergentní části vířivé komory pro definovaný rozsah provozních tlaků a obtokových poměrů. Na základě výsledků těchto prací bude navržena a vyrobena optimalizovaná tryska a provedeny experimenty s rozprašováním v realistických podmínkách (příčné a souproudé proudění okolního vzduchu, přetlak, zvýšená teplota) a vyhodnocen jejich vliv na charakter spreje, jeho stabilitu, vypařování spreje, kolize kapek a jejich shlukování.

Klíčová slova
tlaková vířivá tryska s obtokem;rozprašování kapalin;vnitřní proudění;kapalný film;vzdušné jádro ;optické diagnostické metody;fázová-Dopplerovská anemometrie;PIV;

Označení

GA18-15839S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jedelský Jan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2018 - 31.12.2020)

Útvary

Energetický ústav
- odpovědné pracoviště (31.03.2017 - nezadáno)
EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (01.01.2018 - 31.12.2020)

Výsledky

MALÝ, M.; JEDELSKÝ, J.; SAPÍK, M.; CEJPEK, O.; SLÁMA, J.; WIGLEY, G. Effect of spill orifice geometry on performance of spill-return pressure-swirl atomizers. Chicago: 2018. p. 1-8.
Detail