Detail projektu

Nekonvenční křižovatky

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Nedostatečná kapacita křižovatek vedla mnohé autory k návrhu alternativních uspořádání křižovatek, zejména ve vztahu k levému odbočení. Přestože se nekonvenční křižovatky dostaly i do dokumentů jako je ČSN 73 6102 tak nejsou v ČR využívány. Hlavní podstatou projektu je návrh typů křižovatek a jejich porovnání s používanými křižovatkami turbookružními, světelně řízenými a mimoúrovňovími. Porovnání bude na základě multikriteriální analýzy – ztracený čas, spotřeba pohonných hmot, investiční náklady, provozní náklady, atd.

Označení

FAST-J-17-4607

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novák Martin, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav pozemních komunikací
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

NOVÁK, M.; VŠETEČKA, M. Řešení kapacitních problémů s využitím nekonvenční křižovatky. In Juniorstav 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 292-299. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

HOLCNER, P.; MACUR, J.; MIKOLÁŠEK, I. Zlepšení kapacity zipovacího úseku. In Zborník 9. Dopravná infraštruktúra v mestách. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2017. s. 36-42. ISBN: 978-80-554-1370-9.
Detail