Detail projektu

Automatizace tvorby únikových plánů pomocí BIM nástroje

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

BIM má široké uplatnění v multikriteriální analýze a bezpečnosti staveb. Navrhovaný projekt má za cíl uplatnění databázových vlastností BIM pro oblast požární bezpečnosti staveb, která je nedílnou součástí procesu návrhu staveb, a je ve spojitosti s BIM opomíjena, i přesto, že téma požáru budov je stále více aktuální. Cíle projektu: Rešerše možností databázového modelu BIM pro požární ochranu a jejich uplatnění při zpracování požárně-bezpečnostního řešení, např. návrh únikových tras z objektu a tvorby únikových plánů.

Označení

FAST-J-17-4590

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Stančík Adam, Ing. - hlavní řešitel
Apeltauer Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. - spoluřešitel
Remeš Josef, Ing., Ph.D. - spoluřešitel

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

STANČÍK, A. MODELOVÁNÍ VÝROBNÍ HALY S VUŽITÍM BIM NÁSTROJE. In Sborník abstaktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

STANČÍK, A.; MACHÁČEK, R.; HORÁK, J. Using BIM model for Fire Emergency Evacuation Plan. In Conference Proceedings 9th International Conference Building Defects 2017. MATEC Web of Conferences. 1. České Budějovice: EDP Sciences, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-2-7598-9032-3. ISSN: 2261-236X.
Detail

HORÁK, J.; STANČÍK, A. Methods of use BIM tool for modeling construction elements. In 9th International Scientific Conference of Civil Engineering and Architecture. Košice: Technical University of Košice, Faculty od Civil Engineering, 2017. p. 1-7. ISBN: 978-80-553-3136-2.
Detail