Detail projektu

Mechanické a mikrostrukturní charakteristiky kovových materiálů připravených technologií SLM

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2019

O projektu

Metoda SLM je jednou z metod skupiny aditivních technologií využívající koncentrovaného laserového svazku pro dostatečné natavení tenké vrstvy kovového prášku v lokalizované oblasti pro vytvoření výsledného tvaru vzorku/součásti. Použitelnost materiálů pro aditivní technologie je v současné době stále limitována a vlastnosti zpracovávaných materiálů nejsou dostatečně detailně popsány. Projekt je zaměřen na studium mechanicko-strukturních a substrukturních charakteristik zkoumaných materiálů v závislosti na parametrech SLM procesu.

Označení

FSI-S-17-4424

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Válka Libor, Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Moravčík Igor, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Pantělejev Libor, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Vaňhara Vojtěch, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)
Vitásek Ladislav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2017 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav materiálových věd a inženýrství
- interní (01.01.2017 - 31.12.2019)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

SUCHÝ, J.; PANTĚLEJEV, L.; PALOUŠEK, D.; KOUTNÝ, D.; KAISER, J. Processing of AlSi9Cu3 alloy by selective laser melting. POWDER METALLURGY, 2020, vol. 63, no. 3, p. 197-211. ISSN: 0032-5899.
Detail

KOUTNÝ, D.; SKULINA, D.; PANTĚLEJEV, L.; PALOUŠEK, D.; LENCZOWSKI, B.; PALM, F.; NICK, A. Processing of Al-Sc aluminum alloy using SLM technology. Procedia CIRP, 2018, vol. 74, no. 2018, p. 44-48. ISSN: 2212-8271.
Detail