Detail projektu

Možnosti neenergetického využití pyrolýzního oleje

Období řešení: 16.01.2017 — 28.07.2017

O projektu

V rámci projektu bude analyzováno složení a různé možnosti neenergetického využití pyrolýzního oleje, zejména pro biotechnologické a chemické účely.

Popis anglicky
In the framework of the project will be analyzed the composition of the various possibilities of non-energy use of pyrolysis oil, especially for biotech and chemical purposes.

Klíčová slova
pyrolysis, oil, biotechnology, non-energy

Klíčová slova anglicky
pyrolysis oil, biotechnology, non-energy use

Označení

SR16759209

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Márová Ivana, prof. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (16.01.2017 - nezadáno)
Matoušková Petra, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (16.01.2017 - 28.07.2017)
Obruča Stanislav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (16.01.2017 - 28.07.2017)

Útvary

Centrum materiálového výzkumu
- příjemce (16.01.2017 - nezadáno)
EVECO Brno, s.r.o.
- objednatel (12.02.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - OP PIK - Inovační vouchery
- plně financující (2017-01-16 - 2017-07-28)

Výsledky

MÁROVÁ, I.; SZOTKOWSKI, M.; VANĚK, M. Závěrečná zpráva o řešení inovačního voucheru - neenergetické využití pyrolýzního oleje (EVECO). Brno: FCH VUT Brno, 2017. s. 1-27.
Detail