Detail projektu

Progresivní polymerní hmoty s využitím druhotných surovin a nebezpečných odpadů do chemicky silně agresivního prostředí

Období řešení: 01.07.2017 — 30.06.2021

O projektu

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nového druhu stavebních hmot, založených na polymerních materiálech, které rozšíří portfolio společnosti Redrock Construction s.r.o. o materiály na polymerní bázi. Tyto hmoty s optimalizovaným využitím druhotných surovin, zejména pak solidifikovaných nebezpečných odpadů, budou použitelné pro ochranu a sanaci konstrukcí vystavených silně chemicky agresivnímu prostředí.

Klíčová slova
Polymery, solidifikace, odpady, druhotné suroviny, sanace

Klíčová slova anglicky
Polymers, solidification, waste, secondary raw materials, remediation

Označení

FV20303

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c.
- hlavní řešitel (01.07.2017 - 30.06.2021)

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- příjemce (01.07.2017 - 30.06.2021)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- plně financující (2017-10-13 - nezadáno)

Výsledky

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. POLYMERNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA S VYUŽITÍM POPÍLKŮ A NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. In Popílky ve stavebnictví. Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Brno: Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 109-116. ISBN: 978-80-214-5751-5.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; DUFEK, Z. Impact of Aggressive Media on the Properties of Polymeric Coatings with Solidification Products as Fillers. Coatings, MDPI, 2019, vol. 9, no. 12, p. 1-24. ISSN: 2079-6412.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R. PROTECTION OF THE CAST BASALT SEWERS FOR ENHANCING RESISTANCE TO BIOCORROSION. In PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON PERFORMANCE, PROTECTION AND STRENGTHENING OF STRUCTURES UNDER EXTREME LOADING AND EVENTS. N. Banthia, S. Soleimani-Dashtaki, V. Kodur, B. Wu, K. Fujikake, and N. Suresh. Whistler, Kanada: The University of British Columbia, 2019. p. 1-12. ISBN: 978-0-88865-341-3.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; ŽLEBEK, T. Mechanically Resistant Composite Material Using Optimal Amount of Pre-treated Hazardous Waste. In Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 75-81. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ SPECIÁLNĚ UPRAVENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU JAKO PLNIVA DO POLYMERNÍ SPÁROVACÍ HMOTY. In JUNIORSTAV 2019 21. ODBORNÁ KONFERENCE DOKTORSKÉHO STUDIA. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 508-513. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L. Possibilities of Using Hazardous Waste as Filler to Polymer Mortar. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction V. Solid State Phenomena. Dr. Karel Dvořák and Dominik Gazdič. Switzerland: Trans Tech Publications, 2019. p. 93-98. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
Detail

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Temperature and chemical resistance of repair composite and microstructure monitoring depending on different type of binder and filler. In XXV International Conference and Meeting of Departments, CONSTRUMAT 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 20-27. ISSN: 1757-8981.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; JAKUBÍK, A.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Redrock Construction s.r.o., Praha 1, Malá Strana: Spárovací hmota s využitím nebezpečných odpadů - PREMIUM. 33967, užitný vzor. (2020)
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; SEIDLOVÁ, M.; JAKUBÍK, A.: E-40-H9; Spárovací hmota s využitím nebezpečných odpadů - ECOLOGY. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

HODUL, J.; JAKUBÍK, A.; DROCHYTKA, R.; VYHNÁNKOVÁ, M.; HODNÁ, J.: H8; Certifikovaný výrobek – plnivo pro polymerní spárovací a nátěrové hmoty. Laboratoř Ústavu technologie stavebních hmot a dílců, Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail