Detail projektu

Radiation stability of SiC and SiC based detectors against high energy ion irradiation effects

Období řešení: 14.03.2016 — 31.12.2016

O projektu

Radiation stability of SiC and SiC based detectors against high energy ion irradiation effects

Popis česky
Radiační odolnost SiC a detektorů na bázi SiC vzhledem k efektům způsbeným vysoce energetickými ionty

Klíčová slova
Radiation stability;SiC

Klíčová slova česky
Radiační odolnost;SiC

Označení

JINR2013_3a3_34

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Foral Štěpán, Ing.
- hlavní řešitel (14.03.2016 - 31.12.2016)
Katovský Karel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (14.03.2016 - nezadáno)

Útvary

Ústav elektroenergetiky
- příjemce (14.03.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- plně financující (2016-03-14 - 2016-12-31)