Project detail

Obecný bateriový sledovací systém

Duration: 01.11.2016 — 30.10.2019

On the project

Cílem předloženého projektu je zpracovat takové technické řešení, které si poradí s vyhodnocováním nestandardních stavů baterií a dále bude umět toto řešit pro různé technologie akumulátorů. Jedná se zejména o olověné baterie a to jak klasické s otevřeným elektrolytem tak i baterie typu VRLA. Další dělení je na různé typy akumulátorů z hlediska používání. Zde se jedná zejména o akumulátory staniční, trakční, startovací nebo např. solární. Další technologickou skupinou jsou baterie typu NiCd, Li-Ion. Zde je řada různých aplikací, kde je nutno prověřit schopnost změření jednotlivých parametrů pro efektivní a bezpečné provozování těchto systémů. I zde je hlavní použití elektromobilech. Vyvíjený systém bude v průběhu projektu testován a ověřován s ohledem na optimalizaci výroby.

Mark

TH02010473

Default language

Czech

People responsible

Kazelle Jiří, prof. Ing., CSc.
- principal person responsible (2016-11-01 - 2019-10-30)
Bača Petr, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2016-11-01 - 2019-10-30)

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)
- whole funder (2016-11-01 - not assigned)