Detail projektu

Ověřování a analýza odolnosti cementových kompozitů při působení vysokých teplot

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Návrh složení cementového betonu s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot (omezení vzniku trhlin a explosivního odprýskávání). Sledovány budou klíčové parametry pro omezení poklesu mechanických vlastností při zatěžování vysokou teplotou - vliv složek cementových betonů (kamenivo, příměsi, přísady, cement), vliv vlhkosti betonu. Experimenty budou realizovány zatěžováním vzorků cementových kompozitů na stanovené teploty s teplotní výdrží a zkoušením dle normové teplotní křivky ISO 834.

Označení

FAST-S-16-3748

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Nováková Iveta, Ing. - spoluřešitel
Ťažký Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

ŤAŽKÝ, M.; HELA, R.; OSUSKÁ, L.; BODNÁROVÁ, L. Reduction of concrete´s shrinkage by controlled formation of monosulphate and trisulphate. Deft, The Netherladn: TuDelft, 2016. p. 1-4.
Detail

ŤAŽKÝ, M.; BODNÁROVÁ, L.; HELA, R. Physico-mechanical properties of lightweight concrete with fluidized bed combustion fly ash based light weight aggregate. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publication, 2017. p. 106-110. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. High Strength Concrete with Enhanced Properties by Addition of Chopped Basalt Fibres. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction III. Materials Science Forum. 2017. p. 164-170. ISBN: 978-3-0357-1157-8. ISSN: 0255-5476.
Detail

NOVÁKOVÁ, I.; BODNÁROVÁ, L. VLIV POROSITY ČEDIČOVÉHO KAMENIVA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VLÁKNOBETONU. konference Juniorstav 2017, Brno: Brno Vysoké Učení Technické, 2017. s. 1-8.
Detail

KŘÍŽOVÁ, K.; HELA, R. Options of UHPC in the Czech Republic. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2016. p. 292-297. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L.: FRC-HT; Ověřená technologie výroby cementového kompozitního materiálu s vyšší odolností vůči působení vysokých teplot. Výrobna společnosti Prafa Brno a.s.. URL: http://www.prefa.cz. (ověřená technologie)
Detail