Detail projektu

Studium technologie lehkých stavebních materiálů na cementové bázi, zejména pak pěnobetonů

Období řešení: 01.03.2016 — 28.02.2017

O projektu

Hlavním cílem projektu bude ověřit možnosti technologie výroby lehkých stavebních materiálů, zejména pak pěnobetonů s použitím cementové matrice. Poté budou vhodným způsobem ověřeny jednotlivé vlastnosti pěnotvorných přísad dostupných na českém trhu.

Označení

FAST-J-16-3736

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mikulica Karel, Ing. - hlavní řešitel
Hájková Iveta, Ing., Ph.D. - spoluřešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Labaj Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2016 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

MIKULICA, K.; LABAJ, M.; HELA, R. VYUŽITÍ PĚNOBETONŮ PRO SANACI PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, 2016. s. 98-105.
Detail

MIKULICA, K.; LABAJ, M.; HELA, R. Rehabilitation of floor structures using foam concrete. In 18th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings 2016. Procedia Engineering. 2016. p. 1-6. ISSN: 1877-7058.
Detail

MIKULICA, K.; HELA, R. SPÁDOVÉ KLÍNY Z PĚNOBETONU JAKO TEPELNÁ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017.
Detail

MIKULICA, K.; LABAJ, M. Foam Concrete Gravity Wedges as a Thermal Insulation of Flat Roofs. In Special Concrete and Composites 2016. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publication, 2016. p. 331-336. ISBN: 978-3-0357-1079-3. ISSN: 1013-9826.
Detail