Detail projektu

Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí (HELP)

Období řešení: 01.02.2016 — 31.10.2019

O projektu

Cílem tohoto projektu je rozšířit pomocí aplikovaného výzkumu znalostní základnu v oblasti kompozitních a sendvičových materiálů na takovou úroveň, aby bylo možno, v bezprostřední návaznosti na tento projekt, realizovat komerční výrobu robustních, samočinně rozvinutelných Habitatů pro Extrémní prostředí s Lehkou Přetlakovatelnou konstrukcí /zkráceně HELP/ (habitat=lidské obydlí). Výzkum se zaměřuje na pokročilé materiály z vysokopevnostních vláken, většinou uhlíkových nebo aramidových, pojených matricí. Dílce z těchto velmi lehkých materiálů mohou mít násobně vyšší pevnost než ocel. To však vyžaduje nová konstrukční řešení a provedení pevnostního návrhu s použitím sofistikovaných simulačních prostředků, k přesnému určení skladby a orientace vláken a pokročilou výrobní technologie, která zajistí dodržení navržené skladby a orientace vláken na reálném dílci. Kontrola kvality dílců s takto výraznými anizotropními vlastnostmi vyžaduje také vyvinout zcela nové měřící prostředky, které umožní ověřit deformační chování dílce na celém jeho povrchu při zatížení, například pomocí 3D optického bezkontaktního měřícího systému. Projekt HELP navazuje na námi právě dokončený projekt prvního evropského vesmírného habitatu SHEE viz www.shee.eu. Slabou stránkou tohoto habitatu jsou vysoká prázdná hmotnost cca 6000 kg a nízký objemový poměr mezi sbaleným a rozvinutým stavem cca 2. Projekt HELP si vytyčil dva cíle, které jej významně odliší od projektu SHEE a to: s využitím potenciálu lehkých a vysoce pevných materiálů snížit hmotnost prázdného habitatu pod 2000 kg a zvýšit objemový poměr mezi sbaleným a rozvinutým stavem na hodnotu alespoň 5. Dosažení těchto cílů umožní reálné komerční uplatnění habitatů, pro které je snadná manipulovatelnost a transportovatelnost bez těžké techniky kritérium pro komerční úspěch. Poskytnutí státní podpory tak dá vzniknout velmi konkurenceschopným výrobkům, s vysokou přidanou hodnotou, založených na unikátním know-how v oblasti pokročilých materiálů.

Klíčová slova
kompozitní materiály; sendvičové materiály; lehké materiály; silné materiály; habitat; extrémní životní prostředí; robotika; vesmír; simulace

Označení

FV10482

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šálený Vratislav, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.02.2016 - 31.10.2019)
Katolický Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.02.2016 - 31.10.2019)

Útvary

Energetický ústav
- odpovědné pracoviště (01.08.2016 - nezadáno)
EÚ-odbor termomechaniky a techniky prostředí
- spolupříjemce (01.02.2016 - 31.10.2019)
5M s.r.o.
- spolupříjemce (01.02.2016 - 31.10.2019)
Sobriety s.r.o.
- příjemce (01.02.2016 - 31.10.2019)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO
- plně financující (2016-02-01 - 2019-10-31)