Detail projektu

Systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu

Období řešení: 01.10.2017 — 31.12.2020

O projektu

Projekt řeší škálovatelný senzorický systém pro centralizovaný dohled nad komplexními a rozlehlými objekty kritické infrastruktury státu založený na distribuovaném senzoru a sofistikovaných metodách detekce, lokalizace, identifikace i sledování vývoje událostí v dohledované zóně v reálném čase. Systém průběžně sestavuje situační přehled a vyhodnocuje úroveň ohrožení kritické infrastruktury. Velký dosah, včasná detekce a identifikace nebezpečí systémem sníží náklady na zabezpečení infrastruktur.

Popis anglicky
Project deals with scalable sensor system for centralized supervision of complex and large objects of critical state infrastructure. Distributed form of sensor system uses advanced real time methods of event detection, localization, identification and event evolution tracking in protected area. The system continuously presents site layout and evaluates level of threat of critical infrastructure. System long range, early threat detection and identification save costs for infrastructure protection

Klíčová slova
dohledový systém; distribuované snímání; škálovatelnost; optovláknový systém

Klíčová slova anglicky
supervisory system; distributed sensing; scalability; optical fiber system

Označení

VI20172020078

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Novotný Vít, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2017 - nezadáno)

Útvary

Ústav informatiky
- příjemce (01.04.2018 - 30.06.2020)
Ústav telekomunikací
- interní (01.10.2017 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Ministerstvo vnitra ČR - Program bezpečnostního výzkumu
- plně financující (2017-09-29 - 2020-12-31)

Výsledky

NOVOTNÝ, V. Enhancement of Distributed Fiber Optic Vibration Sensors. In AETA 2017: RECENT ADVANCES IN ELECTRICAL ENGINEERING AND RELATED SCIENCES. Ho Chi Minh City, Vietnam: Ton Duc Thang University Ho Chi Minh City, Vietnam, 2017. p. 136-144. ISBN: 978-3-319-27247-4.
Detail

NOVOTNÝ, V. Enhancement of Distributed Fiber Optic Vibration Sensors. Lecture notes in Electrical Engineering, 2018, vol. 465, no. 465, p. 201-209. ISSN: 1876-1100.
Detail

BALIK, M. ; RÁŠO, O. Assessment of Audio Signal Noise Reduction Based on Psychoacoustic Model. In 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP 2018) Slovenia, Maribor. 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-6979-2.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; HANÁK, P.; JOHN, F. Optovláknový senzor mechanických vibrací. In LA59 - Sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Brno, ČR: AV ČR, Ústav přístrojové techniky, 2019. s. 25-27. ISBN: 978-80-87441-26-8.
Detail

NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; HANÁK, P.; JOHN, F.; PROKEŠ, A.: Sonda 1; Optická sonda pro distribuované snímání mechanických vibrací na střední vzdálenosti. Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail