Detail projektu

Výzkum lokálních jevů ve vysoce zatížených kontaktech ozubených kol

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2017

O projektu

Cílem projektu je kolaborativní výzkum specifických jevů, které nastávají ve vysoce zatížených kontaktech těles v režimu elastohydrodynamického (EHD) mazání. Důraz je kladen zejména na objasnění mechanismů utváření mazacího filmu u “samomazných” laserově spékaných materiálů a dále u liniových kontaktů s ohledem na hranové efekty, tepelné jevy a experimentální validaci numerických modelů.

Klíčová slova anglicky
Tribology, EHL, contact, gear drives

Označení

8E15B011

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Křupka Ivan, prof. Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav konstruování
- příjemce (01.01.2016 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Česko-bavorská spolupráce ve VaV

- plně financující (2016-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

OMASTA, M.; EBNER, M.; ŠPERKA, P.; LOHNER, T.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; HOEHN, B-R.; STAHL, K. Film formation in EHL contacts with oil-impregnated sintered materials. INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, 2018, vol. 70, no. 4, p. 612-619. ISSN: 0036-8792.
Detail

EBNER, M; OMASTA, M.; LOHNER, T; ŠPERKA, P.; KŘUPKA, I.; HARTL, M.; MICHAELIS, K.; HOHN, R-B.; STAHL, K. Local Effects in EHL Contacts with Oil-Impregnated Sintered Materials. Lubricants, 2018, vol. 7, no. 1, p. 1-21. ISSN: 2075-4442.
Detail