Detail projektu

Studium možností dispergace uhlíkových nanotrubiček, jejich míchání a implementace do betonu

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

Uhlíkové nanotrubičky (carbon nanotubes -CNTs) mají obrovský potenciál pro zlepšení vlastností tradičně používaných materíálů. Problémem při používání CNTs je jejich shlukování CNTs, které omezuje jejich příznivý vliv na vlastnosti takto obohaceného materiálu. Úkolem projektu je určení vhodných způsobů dispergace CNTs a míchání cementové malty. poté z cementové malty vytvořit zkušební tělesa a ověřit na nich fyzikálně-mechanické vlastnosti. Následně budou CNTs vmíchána do betonu.

Označení

FAST-J-15-2653

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jarolím Tomáš, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel
Labaj Martin, Ing. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

JAROLÍM, T.; LABAJ, M. NANOTOXICITA KOLEM NÁS. 2016. s. 1-6.
Detail