Detail projektu

Sběr a analýza mikrobiálních struktur ve vybraných prostorách při běžném provozu užívání za účelem zajištění statistického vzorku dat pro analýzu účinnosti větracích systémů v občanské výstavbě.

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2016

O projektu

Práce se zabývá vlivem vzduchotechnických systémů a vnitřního prostředí staveb na růst a rozmnožování mikroorganismů ve vzduchu a na vnitřních površích vybraných prostorů občanských staveb. Součástí experimentů bude i zkoumání vlivu slunečního záření na úroveň mikrobiálního mikroklimatu. Téma a práce je aktuální a to nejen s ohledem na snižování energetické náročnosti systémů vzduchotechniky, ale taktéž s ohledem na v praxi stále častěji kladený důraz na zdravotní nezávadnost vnitřních prostorů občanských staveb.

Označení

FAST-S-15-2620

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- interní (01.01.2015 - 31.12.2016)
Ústav technických zařízení budov
- interní (01.01.2015 - 31.12.2016)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

BLASINSKI, P.; FRIČ, L.; JELÍNEK, O. Hodnocení systému rekuperace tepla při provozu vzduchotechniky. Český instalatér, 2015, roč. 25, č. 2, s. 28-31. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINOVÁ, O.; KOJECKÁ, K. Rostliny v budovách a mikrobiální mikroklima. In VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2018 Úspory energie versus vnútorné prostredie. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2018. s. 63-66. ISBN: 9788089878390.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Teoretický výpočet zdroje vlhkosti v bazénových halách. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, roč. 1, č. 1, s. 42-49. ISSN: 2336-7148.
Detail

RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L. Mikrobiální mikroklima budov (II) - Sběr a kultivace vzorků z rodinných domů. TZB-info, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

FRIČ, L.; JELÍNEK, O.; RUBINA, A. Výrobní technologie a její vliv na vnitřní prostředí. Český instalatér, 2015, roč. 25, č. 4, s. 36-40. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A.; JELÍNEK, O. Zvukově izolační hadice ve vzduchotechnice. Český instalatér, 2015, roč. 25, č. 4, s. 32-35. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A.; JELÍNEK, O.; BLASINSKI, P. Vliv difuze vodní páry na stavby se zdroji vlhkosti. Český instalatér, 2015, roč. 25, č. 4, s. 20-23. ISSN: 1210-695X.
Detail

RUBINA, A. Vzduchotechnika a vliv na návrh topné vody pro ohřev vzduchu. CTI INFO, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 20-22. ISSN: 1214-7583.
Detail

RUBINA, A. Kvalita odvodu kondenzátu ve vzduchotechnice. In SANHYGA 2015 20. vedecko - technickej konferencie s medzinárodnou účasťou. SSTP Bratislava. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava, 2015. s. 99-105. ISBN: 978-80-89216-81-9.
Detail

RUBINA, A. Vzduchotechnika centrální sterilizace. Brno: XI. výroční konference České společnosti pro sterilizaci, Brno 20.-21.10.2015, Medical Summit Brno 2015, 2015. s. 1-23.
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU. enviBUILD – Budovy a prostredie 2015. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: STU – Nakladateľstvo STU, 2015. p. 107-115. ISBN: ISBN 978-80-227-4469.
Detail

RUBINA, A. Větrání a plísně - interview. Topenářství. Praha: Topenářství, ISSN 1211-0906, Technické vydavatelství Praha, spol. s r.o., 2015. s. 16-16. ISSN: 1211-0906.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Seasonal thermal efficiency of heat recovery systems in air conditioning. In Cassotherm 2015. KEGA 052TUKE. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, 2015. p. 53-64. ISBN: 978-80-553-2438-8.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P. Znečištění vzduchovodů při realizaci. Czech Journal of Civil Engineering, 2015, č. 2, s. 15-19. ISSN: 2336-7148.
Detail

VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J. Dust analyses in ventilation ducts. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 824, p. 633-640. ISSN: 1662-7482.
Detail

FRIČ, L.; SÝKOROVÁ, I.; VELÍSKOVÁ, E.; RUBINOVÁ, O. Quantitative Microbiological Aspects of the Indoor Environment. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 824, p. 251-258. ISSN: 1662-7482.
Detail

RUBINOVÁ, O.; POČINKOVÁ, M.; RAPUTA, P. Konference vytápění. In Otopné plochy a mikrobiální mikroklima. Třeboň: Společnost pro techniku prostředí, 2015. s. 125-132. ISBN: 978-80-02-02589-4.
Detail

RUBINA, A.; ANDRYS, P. Zkušenosti z vad a poruch vzduchotechnických systémů. In Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb. 1. Brno: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, Praha 1, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02636-5.
Detail

VELÍSKOVÁ, E. Výskyt mikrobiálních částic ve vnitřním prostředí. In 18. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2016. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

RUBINA, A.; RUBINOVÁ, O.; BLASINSKI, P. Cleanliness of ventilation ducts, indoor space and AHU. Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, 2016, vol. 1, no. 1, p. 16-22. ISSN: 2458-973X.
Detail

VYHLÍDALOVÁ, K.; VLČEK, P.; RUBINOVÁ, O.; BERNARD, J. Dust analyses in ventilation ducts. Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies, 2016, vol. 1, no. 1, p. 29-35. ISSN: 2458-973X.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vybrané statě ze vzduchotechniky, CT002. Vybrané statě ze vzduchotechniky. VUT v Brně, FAST, TZB. Brno: LITERA BRNO, 2016. s. 1-94. ISBN: 978-80-905768-5-8.
Detail

RUBINA, A.; VYTASIL, M. Simulace tepelného mikroklimatu vnitřního prostoru. Český instalatér, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 16-18. ISSN: 1210-695X.
Detail

BLASINSKI, P.; VYTASIL, M.; FRIČ, L. Co je to účinnost ZZT. Český instalatér, 2016, roč. 26, č. 4, s. 20-23. ISSN: 1210-695X.
Detail

JELÍNEK, O.; VYTASIL, M.; FRIČ, L. Čistota vzduchotechnických systémů a vnitřní mikroklima prostoru. Český instalatér, 2016, roč. 26, č. 4, s. 26-29. ISSN: 1210-695X.
Detail

BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A. CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů. CT002 Vybrané statě ze vzduchotechniky - Sbírka příkladů. Pavel Uher. Brno: VUTIUM, 2016. s. 1-36. ISBN: 978-80-214-5421.
Detail

RUBINA, A. Čisté prostory pro přípravu sterilních léčiv. Sborník abstraktů přednášek a posterů 20. kongresu nemocničních lékarníků. 1. Hradec Králové: Česká farmaceutická společnost ČSL JEP, 2016. s. 30-30. ISBN: 978-80-906647-0-8.
Detail

RUBINA, A.; UHER, P.; BLASINSKI, P. Optimization of Thermal Stability of Atrium based on Computational Modeling. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 861, p. 353-360. ISSN: 1662-7482.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika, díl 1, co je to vzduchotechnika?. CTI INFO, 2016, roč. 1, č. 3, s. 8-10. ISSN: 1214-7583.
Detail

RUBINA, A.; BLASINSKI, P.; RUBINOVÁ, O. Vzduchotechnika, díl 2, Zpětné získávání tepla. CTI INFO, 2016, roč. 1, č. 5, s. 4-7. ISSN: 1214-7583.
Detail

RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; MOHELNÍKOVÁ, J. Microbial analysis of Heating systems' surfaces. International Journal of Environmental & Agriculture Research, 2016, vol. 2, no. 12, p. 137-144. ISSN: 2454-1850.
Detail

VYHLÍDALOVÁ, K.; RUBINOVÁ, O. Aeromikróby v interiéroch budov. TZB Haustechnik, 2018, č. 2, s. 44-45. ISSN: 1210-356X.
Detail

RUBINOVÁ, O.; VYHLÍDALOVÁ, K. Aeromikróbi v interiéroch budov. TZB Haustechnik, 2018, č. 2/2018, s. 44-45. ISSN: 1210-356X.
Detail

RUBINOVÁ, O.; RUBINA, A.; BERNARD, J.; FRIČ, L. Mikrobiální mikroklima budov (I). TZB-info, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail