Detail projektu

Vývoj mechatronické cylindrické vložky TOKOZ PRO

Období řešení: 01.07.2013 — 31.08.2016

O projektu

Náplní zakázky smluvního výzkumu bylo provedení studie proveditelnosti cylindrické mechatronické vložky do předloženého systému, návrh možného řešení a způsobu testování.

Popis anglicky
The area of contract research feasibility study mechatronic cylinder liners in submitted system, the design of a solution and the method of testing.

Klíčová slova
mechatronická cylindrická vložka

Klíčová slova anglicky
mechatronic cylinder

Označení

2016_HS18357021

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav mikroelektroniky
- příjemce (01.07.2013 - nezadáno)
TOKOZ a.s.
- objednatel (09.01.2017 - nezadáno)

Zdroje financování

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- plně financující (2013-07-01 - 2015-12-31)

Výsledky

MUSIL, V. Vývoj aktivních polovodičových součástek. Brno: Novpress, ISBN 978-80-214-5535-1, 2017. s. 26-33.
Detail

ŠTEFFAN, P.; MACHÁŇ, L. Dílčí výzkumná zpráva k HS: HS18357021. Brno: VUT, 2014. s. 1-30.
Detail