Detail projektu

Výzkum a vývoj tepelně akumulačních médií na bázi materiálů se změnou skupenství pro vyšší energetickou účinnost budov

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2017

Označení

GA15-19162S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Ostrý Milan, doc. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - nezadáno)

Útvary

Ústav pozemního stavitelství
- příjemce (01.01.2015 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2015-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

LIŠKOVÁ, B.; OSTRÝ, M. Možnosti aplikace hliněných omítek na stavební konstrukce ze slaměných balíků. In 17. odborná konference doktorského studia Juniorstav 2015. Brno: 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

OSTRÝ, M.; BANTOVÁ, S.; KLUBAL, T.; PŘIKRYL, R. Zkušenosti s využitím akumulace tepla při změnách skupenství. Tepelná ochrana budov, 2017, roč. 20, č. 5-6, s. 3-8. ISSN: 1213-0907.
Detail

CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M.; ŠTĚTINA, J. A VALIDATED TRNSYS MODEL OF THERMALLY ACTIVATED LAYER WITH PHASE CHANGE MATERIAL. In ASME 2015 International Mechanical Engineering Congress and Exposition Volume 8A: Heat Transfer and Thermal Engineering. Houston, Texas, USA: ASME, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-0-7918-5749-6.
Detail

ŠTEFFEK, L.; KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M. Srovnání výsledků energetických simulací budovy s reálným provozem. Tepelná ochrana budov, 2015, roč. 18, č. 5, s. 14-17. ISSN: 1213-0907.
Detail

OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; PŘIKRYL, R.; KLIMEŠ, L. Thermal analysis and thermal stability of selected latent heat storage media. 23rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALSAND TECHNOLOGY 28–30 September 2015, Portorož, Slovenia. Program and book of abstracts. 1. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2015. p. 189-189. ISBN: 978-961-92518-8-1.
Detail

KALÁNEK, J.; ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M. Compare of Experimental and Numerical Evaluation of Structure with Application of Reflective Insulation. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 824, p. 34-42. ISSN: 1662-7482.
Detail

HEJČÍK, J.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; ASTROUSKI, I. A PCM-water heat exchanger with polymeric hollow fibres for latent heat thermal energy storage: A parametric study of discharging stage. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2016, vol. 54, no. 4, p. 1285-1295. ISSN: 1429-2955.
Detail

CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M. Peak-shaving of ventilation air temperature with an air-PCM heat exchanger – a simulation study. In IAQVEC 2016, 9th International Conference on Indoor Air Quality Ventilation & Energy Conservation In Buildings. 2016. p. 1-5. ISBN: 9791195972401.
Detail

OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L. Contribution of latent heat storage technique to thermal comfort: experimental evaluation. Songdo, Incheon, Korea: 201 Korean Architecture Center 87, Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea, 2016. p. 1-4.
Detail

OSTRÝ, M.; KLUBAL, T.; CHARVÁT, P. Advanced radiant heating and cooling system with microencapsulated phase change materials. In CESB16 - Central europe towards sustainable buildings 2016. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a.s., 2016. p. 1241-1248. ISBN: 978-80-271-0248-8.
Detail

KALÁNEK, J.; OSTRÝ, M.; ŠTEFFEK, L. Způsoby stanovení tepelně izolačních vlastností konstrukcí s reflexní izolací a možnosti využití výsledků ve stavební praxi. Tepelná ochrana budov, 2016, roč. 19, č. 4, s. 47-51. ISSN: 1213-0907.
Detail

OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; KLUBAL, T. Thermally activated structures using latent heat storage technique. In 11th IIR Conference on Phase Change Materials and Slurries for Refrigeration and Air Conditioning. Karlsruhe, Německo: INT INST REFRIGERATION, 177 BLVD MALESHERBES, F-75017 PARIS, FRANCE, 2016. p. 94-100. ISBN: 978-2-36215-015-9.
Detail

OSTRÝ, M. Možnosti uplatnění akumulace při změnách skupenství u budov s téměř nulovou potřebou energie. Zborník odborných referátov z 19. medzinárodnej konferencie Tepelná ochrana budov 2017. Quo vadis tepelná ochrano budov. Bratislava: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, 2017. s. 228-231. ISBN: 978-80-89627-07-3.
Detail

VALENTOVÁ, K.; PECHÁČKOVÁ, K.; PŘIKRYL, R.; OSTRÝ, M.;ZMEŠKAL, O. Study of the thermal properties of selected PCMs for latent heat storage in buildings. In THERMOPHYSICS 2017: 22nd International Meeting of Thermophysics 2017 and 4th Meeting of EnRe 2017. Melville, New York, USA: American Institute of Physics, 2017. p. 040042-1 (040042-6 p.)ISBN: 978-0-7354-1546-1.
Detail

OSTRÝ, M.; CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L. Encapsulated Phase Change Materials for Building Application. In Schriftenreihe des Fachgebiets Bauhysik/Energetische Gebäudeoptimierung. Band 4. Bauphysiktage Kaiserslautern 2017 - Bauphysik in Forschung und Praxis. 1. Kaiserslautern: Technische Universität Kaiserslautern, 2017. p. 41-43. ISBN: 978-3-95974-067-8.
Detail

STRITIH, U.; CHARVÁT, P.; KOŽELJ, R.; KLIMEŠ, L.; OSTERMAN, E.; OSTRÝ, M.; BUTALA, V. PCM thermal energy storage in solar heating of ventilation air - Experimental and numerical investigations. Sustainable Cities and Society, 2018, vol. 37, no. 1, p. 104-115. ISSN: 2210-6707.
Detail

CHARVÁT, P.; KLIMEŠ, L.; OSTRÝ, M. Thermally activated wall system with latent heat thermal energy storage – comparison of 1D and 3D model. In Building Simulation 2017. San Francisco, USA: 2017. p. 46-51. ISBN: 9781775052005.
Detail

ŠTEFFEK, L.; OSTRÝ, M.; KALÁNEK, J. Simulation of Summer Thermal Stability of the Room and its comparison with the Real Measurement. Applied Mechanics and Materials, 2016, vol. 2016, no. 824, p. 536-543. ISSN: 1662-7482.
Detail