Detail projektu

Pokroky nekoherentní holografické mikroskopie při použití fotonických simulací a principů singulární optiky

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2017

O projektu

Klíčová slova
Nekoherentní holografická mikroskopie; Navazování fáze; Zobrazování v kalných prostředích; Singulární optika; Invariantní optická pole; Prostorová modulace světla

Klíčová slova anglicky
Incoherent holographic microscopy; Phase unwrapping; Imaging through turbid media; Singular optics; Invariant optical fields; Spatial light modulation

Označení

GA15-14612S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chmelík Radim, prof. RNDr., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - nezadáno)

Útvary

Experimentální biofotonika
- příjemce (07.04.2014 - nezadáno)
ÚFI-odbor optiky a přesné mechaniky
- interní (01.01.2015 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- částečně financující (2015-01-01 - 2017-12-31)

Výsledky

BARÁNEK, M.; BOUCHAL, P.; ŠILER, M.; BOUCHAL, Z. Aberration resistant axial localization using a self-imaging of vortices. OPTICS EXPRESS, 2015, vol. 23, no. 12, p. 15316-15331. ISSN: 1094-4087.
Detail

CHMELÍK, R.; PETRÁČEK, J.; SLABÁ, M.; KOLLÁROVÁ, V.; SLABÝ, T.; ČOLLÁKOVÁ, J.; KOMRSKA, J.; DOSTÁL, Z.; VESELÝ, P. Holographic microscopy in low coherence. In QUANTITATIVE PHASE IMAGING II. Proceedings of SPIE. 2016. p. 971806-1 (971806-7 p.)ISBN: 978-1-62841-952-8. ISSN: 0277-786X.
Detail

ČOLLÁKOVÁ, J.; KŘÍŽOVÁ, A.; KOLLÁROVÁ, V.; DOSTÁL, Z.; SLABÁ, M.; VESELÝ, P.; CHMELÍK, R. Coherence-controlled holographic microscopy enabled recognition of necrosis as the mechanism of cancer cells death after exposure to cytopathic turbid emulsion. JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS, 2015, vol. 20, no. 11, p. 111213-1 (111213-7 p.)ISSN: 1083-3668.
Detail

KŘÍŽOVÁ, A.; ČOLLÁKOVÁ, J.; DOSTÁL, Z.; KVASNICA, L.; UHLÍŘOVÁ, H.; ZIKMUND, T.; VESELÝ, P.; CHMELÍK, R. Dynamic phase differences based on quantitative phase imaging for the objective evaluation of cell behavior. JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS, 2015, vol. 20, no. 11, p. 111214-1 (111214-8 p.)ISSN: 1083-3668.
Detail

BOUCHAL, P.; ČELECHOVSKÝ, R.; BOUCHAL, Z. Polarization sensitive phase-shifting Mirau interferometry using a liquid crystal variable retarder. OPTICS LETTERS, 2015, vol. 40, no. 19, p. 4567-4570. ISSN: 0146-9592.
Detail

BOUCHAL, Z.; BOUCHAL, P. Optické víry aneb jak roztočit světlo. Československý časopis pro fyziku, 2015, roč. 65, č. 5-6, s. 351-354. ISSN: 0009-0700.
Detail

ANTOŠ, M.; BOUCHAL, P.; DOSTÁL, Z.; ŠTRBKOVÁ, L.; KVASNICA, L.; KOLMAN, P.; CHMELÍK, R. Mikroskopie v Laboratoři experimentální biofotoniky. Jemná mechanika a optika, 2016, roč. 61, č. 6, s. 135-139. ISSN: 0447-6441.
Detail

BABOCKÝ, J.; KŘÍŽOVÁ, A.; ŠTRBKOVÁ, L.; KEJÍK, L.; LIGMAJER, F.; HRTOŇ, M.; DVOŘÁK, P.; TÝČ, M.; ČOLLÁKOVÁ, J.; KŘÁPEK, V.; KALOUSEK, R.; CHMELÍK, R.; ŠIKOLA, T. Quantitative 3D phase imaging of plasmonic metasurfaces. ACS Photonics, 2017, vol. 4, no. 6, p. 1389-1397. ISSN: 2330-4022.
Detail

BARÁNEK, M.; BOUCHAL, P.; BOUCHAL, Z. Vortex self-imaging experiments on aberration insensitive localization of microobjects. In Proceedings of SPIE - 20TH SLOVAK-CZECH-POLISH OPTICAL CONFERENCE ON WAVE AND QUANTUM ASPECTS OF CONTEMPORARY OPTICS. Proceedings of SPIE. BELLINGHAM, WA 98227-0010 USA: SPIE, 2016. p. 1-8. ISBN: 978-1-5106-0733-0. ISSN: 0277-786X.
Detail

BĚHAL, J.; BOUCHAL, P.; SCHOVÁNEK, P.; FORDEY, T.; BOUCHAL, Z. Axial asymmetry in holographic and incoherent correlation imaging. In Proceedings of SPIE - 20TH SLOVAK-CZECH- POLISH OPTICAL CONFERENCE ON WAVE AND QUANTUM ASPECTS OF CONTEMPORARY OPTICS. Proceedings of SPIE. BELLINGHAM, WA 98227-0010 USA: SPIE, 2016. p. 1-10. ISBN: 978-1-5106-0733-0. ISSN: 0277-786X.
Detail

ŠTRBKOVÁ, L.; ZICHA, D.; VESELÝ, P.; CHMELÍK, R. Automated classification of cell morphology by coherence-controlled holographic microscopy. JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS, 2017, vol. 22, no. 8, p. 086008-1 (086008-9 p.)ISSN: 1083-3668.
Detail

BOUCHAL, P.; ŠTRBKOVÁ, L.; DOSTÁL, Z.; BOUCHAL, Z. Vortex topographic microscopy for full-field reference-free imaging and testing. OPTICS EXPRESS, 2017, vol. 25, no. 18, p. 21428-21443. ISSN: 1094-4087.
Detail

BOUCHAL, P.; BOUCHAL, Z. Flexible non-diffractive vortex microscope for three-dimensional depth-enhanced super-localization of dielectric, metal and fluorescent nanoparticles. Journal of Optics, 2017, vol. 19, no. 10, p. 1-13. ISSN: 2040-8986.
Detail

BOUCHAL, P.; BOUCHAL, Z. Vírový mikroskop pro super-rozlišovací lokalizační zobrazení a dynamické sledování fluorescenčně excitovaných a slabě rozptylujících dielektrických a kovových nanočástic. Jemná mechanika a optika, 2017, roč. 62, č. 10, s. 273-277. ISSN: 0447-6441.
Detail

KOLLÁROVÁ, V.; ČOLLÁKOVÁ, J.; DOSTÁL, Z.; VESELÝ, P.; CHMELÍK, R. Quantitative phase imaging through scattering media by means of coherence-controlled holographic microscope. JOURNAL OF BIOMEDICAL OPTICS, 2015, vol. 20, no. 11, p. 1112016-1 (111206-8 p.)ISSN: 1083-3668.
Detail