Detail projektu

Research of signal integrity at high-speed interconnects

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2017

O projektu

Real interconnects of today’s analog-digital circuits operating on very high clock frequencies are main factors that create signal integrity troubles and can cause a malfunction of devices. It concerns printed circuit board traces, wire bonds, package leads, pins, connectors, cabling, or on-chip interconnects. The troubles can occur due to interconnect inhomogeneities, random changes of physical parameters, interactions with system components and surrounding environments. A proposed project is focused on a research of novel unconventional methods of mathematical description and analysis of selected types of interconnects, an optimization of the shape of carried signals and techniques of their reliable detection, with the aim to predict and avoid undesirable effects causing signal integrity troubles and cut-down of a data transfer reliability.

Popis česky
Reálné propojovací struktury současných analogově-digitálních obvodů pracujících na velmi vysokých hodinových frekvencích jsou hlavními faktory, které způsobují poruchy integrity signálu a mohou být příčinou špatné funkce zařízení. Týká se to vodivých cest desek plošných spojů, drátových propojek, přívodů pouzder, vývodních kolíků, konektorů, kabeláže či propojovacích cest na substrátech čipů. Poruchy vznikají v důsledku nehomogenit přenosové cesty, náhodnými změnami fyzikálních parametrů a rovněž interakcemi s některými prvky systému i s jeho okolím. Navrhovaný projekt je zaměřen na výzkum nových netradičních způsobů matematického popisu a analýzy vybraných druhů propojovacích struktur, na optimalizaci tvaru přenášených signálů a metod jejich spolehlivé detekce, s cílem predikce a eliminace nežádoucích efektů vedoucích k poruchám integrity signálu a snížení spolehlivosti přenosu.

Klíčová slova
signal integrity; high-speed interconnect; multiconductor transmission line; modelling; computer simulation; measurement; stochastic differential equation; Laplace transform; preemphasis; equalization; data recovery

Klíčová slova česky
integrita signalu; vysokorychlostní propojovací struktura; vícevodičové přenosové vedení; modelování; počítačová simulace; měření; stochastická diferenciální rovnice; Laplaceova transformace; předzkreslení; ekvalizace; obnova dat

Označení

GA15-18288S

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Brančík Lubomír, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2015 - nezadáno)

Útvary

Ústav radioelektroniky
- příjemce (01.01.2015 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2015-01-01 - nezadáno)

Výsledky

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E.; AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. SDE-Based Variance Simulation in Transmission Line Models with Random Excitations. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika 2015. Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, 2015. p. 85-88. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. Stochastic differential equations describing systems with coloured noise. Tatra Mountains Mathematical Publications, 2018, vol. 1, no. 71, p. 99-107. ISSN: 1210-3195.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; BRANČÍK, L. Research of Signal Integrity at High Speed Interconnects INWITE: Interdisciplinary Research of Wireless Technologies. Proceedings of 38th International Convention MIPRO 2015. Opatija, Croatia: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-953-233-083-0.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. The Milstein Numerical Scheme in Solving Stochastic Second Order Networks. In Proceedings of the 38.th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Prague: BUT, 2015. p. 276-279. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Confidence Intervals at Multiconductor Transmission Lines with Stochastic Excitations. In ECCTD2015 PROCEEDINGS: 22ND EUROPEAN CONFERENCE ON CIRCUIT THEORY AND DESIGN. Trondheim, Norway: Norwegian University of Science and Technology, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-9876-0.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Variance Assesment at Transmission Lines with Randomly Varying Parameters via SDE Theory. In Proceedings EUROCON 2015, 16th International Conference on Computer as a Tool. Salamanca, Spain: University of Salamanca, Spain, 2015. p. 287-291. ISBN: 978-1-4799-8569-2.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E. Applications of second order stochastic integral equations to electrical networks. Tatra Mountains Mathematical Publications, 2015, no. 63, p. 163-173. ISSN: 1210-3195.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L. Signaling Technique Using Inverse Exponential Function for High-Speed On-Chip Interconnects. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2015, vol. 14, no. 54, p. 470-476. ISSN: 1109-2742.
Detail

BRANČÍK, L.; AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. Two Approaches to Derive Approximate Formulae of NILT Method with Generalization. In Proceedings of MIPRO 2015 - 38th International Convention. Opatija, Croatia: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2015. p. 155-160. ISBN: 978-953-233-083-0.
Detail

SIGMUND, M.; BRANČÍK, L. Distortion of Short Square Pulses by Transmission Line on Printed Circuit Board. In Proceedings of European Conference on Electrical Engineering and Computer Science. Bern: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. p. 66-69. ISBN: 978-1-5386-2085-4.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; BRANČÍK, L. Proposed Hyperbolic NILT Method -- Acceleration Techniques and Two-Dimensional Expansion for Electrical Engineering Applications. IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES, 2018, vol. E101-A, no. 5, p. 763-771. ISSN: 1745-1337.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. The Effect of the Colored Noise to RLC(G) Electrical Circuits. In Proceedings of the 26th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2016. Košice, Slovakia: Department of Electronics and Multimedia Communications, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, TU Košice, 2016. p. 87-90. ISBN: 978-1-5090-1673-0.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; BRANČÍK, L. Comparative study on One-Dimensional Numerical Inverse Laplace Transform Methods for Electrical Engineering. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2016, vol. 18, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1213-1539.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. Accuracy comparison of some 2D numerical inverse Laplace transform methods. In Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. p. 282-287. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Evaluation of Responses in MTL Model Excited from Multiple Stochastic Sources. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2016, vol. 5, no. 1, p. 22-28. ISSN: 1805-5443.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Simulation of Multiconductor Transmission Lines with Random Parameters via Stochastic Differential Equations Approach. SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL, 2016, vol. 92, no. 6, p. 521-533. ISSN: 0037-5497.
Detail

BRANČÍK, L.; AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. Comparative Simulations of Hybrid Systems with Nonuniform MTLs via Wendroff and NILT Based Techniques. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, China: IEEE, 2016. p. 4067-4072. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; BRANČÍK, L. On Two-dimensional Numerical Inverse Laplace Transforms with Transmission Line Applications. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, China: IEEE, 2016. p. 227-231. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. Comparing white noise and colored noise effects on RLCG electrical circuits. Acta Electrotechnica et Informatica, 2016, vol. 16, no. 2, p. 47-51. ISSN: 1335-8243.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; BRANČÍK, L. Convergence Acceleration Techniques for Proposed Numerical Inverse Laplace Transform Method. In Proceeding of the 24th Telecommunications Forum TELFOR 2016. Belgrade, Serbia: IEEE, 2016. p. 1-4. ISBN: 978-1-5090-4086-5.
Detail

SIGMUND, M.; BRANČÍK, L. Requirements on Needed Frequency Bandwidth Depending on Pulse Waveforms and their Allowed Distortion. Journal of Electrical Engineering, 2016, vol. 67, no. 6, p. 459-462. ISSN: 1335-3632.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Evaluation of Variances in Hybrid MTL Systems with Stochastic Parameters via SDAE Approach. 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, China: IEEE, 2016. p. 3256-3256. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
Detail

Al-Zubaidi R-Smith, N. Accelerated hyperbolic NILT method used for frequency-dependent transmission line simulation. In Proceedings of the 23rd Conference STUDENT EEICT 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2017. p. 634-639. ISBN: 978-80-214-5496-5.
Detail

KARTCI, A.; BRANČÍK, L. CFOA-Based Fractional-Order Oscillator Design and Analysis with NILT Method. In Proceedings of the 27th International Conference Radioelektronika 2017. Brno, Czech Republic: IEEE, 2017. p. 219-222. ISBN: 978-1-5090-4591-4.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. Application of stochastic partial differential equations to transmission line. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy. Brno: UNOB Brno, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-80-7231-417-1.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. ; KARTCI, A.; BRANČÍK, L. Fractional-Order Lossy Transmission Line with Skin Effect Using NILT Method. In Proceedings of the 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing 2017. Barcelona, Spain: IEEE, 2017. p. 730-734. ISBN: 978-1-5090-3982-1.
Detail

ZÁPLATA, F.; BRANČÍK, L. Analysis of Nonlinear Cell of Transmission Line Model Using Volterra Series Approach. In Proceedings of the 27th International Conference Radioelektronika 2017. Brno, Czech Republic: IEEE, 2017. p. 94-97. ISBN: 978-1-5090-4591-4.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. Confidence intervals for RLCG cell influenced by coloured noise. COMPEL The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering, 2017, vol. 36, no. 4, p. 838-849. ISSN: 0332-1649.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E.; SIGMUND, M. Characteristics of Stochastic Responses in MTL Hybrid Systems by using SDAE Formulation. In European Microwave Week 2017, Conference Proceedings. Nuremburg, Germany: European Microwave Association, 2017. p. 367-370. ISBN: 978-2-87487-046-0.
Detail

BRANČÍK, L.; AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; ZÁPLATA, F. Matlab Simulation of Nonlinear Electrical Networks via Volterra Series Expansion and Multidimensional NILT. In 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - Fall). Singapore: IEEE, 2017. p. 2822-2829. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
Detail

BRANČÍK, L.; KARTCI, A.; AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. Matlab Simulation of Transmission Lines with Skin Effect via Fractional Telegraph Equations and NILT. In The 27th EAEEIE Annual Conference, Proceedings. Grenoble, France: European Association for Education in Electrical and Information Engineering, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-0907-7.
Detail

ŠEVČÍK, B.; BRANČÍK, L.; KUBÍČEK, M. Optimized Signaling Method for High-Speed Transmission Channels with Higher Order Transfer Function. Measurement Science Review, 2017, vol. 17, no. 4, p. 178-186. ISSN: 1335-8871.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; BRANČÍK, L. Nonuniform Lossy Transmission Lines with Fractional-Order Elements Using NILT Method. In 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL). Singapore: IEEE, 2017. p. 2540-2547. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
Detail

SIGMUND, M.; BRANČÍK, L. Distortion of High-Speed Linear Pulses Caused by Transmission on Printed Circuit Boards. In Proceedings of 36th IASTED International Conference on Modelling, Identification and Control (MIC). Proceedings of the IASTED International Conference on Modelling, Identification, and Control, MIC. Calgary: ACTA Press, 2017. p. 77-80. ISBN: 978-0-88986-988-2. ISSN: 1025-8973.
Detail

SIGMUND, M.; BRANČÍK, L. Limitations of High-Speed Square Pulses on Printed Circuit Boards. In Proceedings of 27th EAEEIE International Conference. Grenoble, France: European Association for Education in Electrical and Information Engineering, 2017. p. 1-4. ISBN: 978-1-7281-0907-7.
Detail

KOLÁŘOVÁ, E.; BRANČÍK, L. An application of stochastic partial differential equations to transmission line modelling. In Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017, post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: UNOB Brno, 2017. p. 147-150. ISBN: 978-80-7582-026-6.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; KARTCI, A.; BRANČÍK, L. Application of Numerical Inverse Laplace Transform Methods for Simulation of Distributed Systems with Fractional-Order Elements. JOURNAL OF CIRCUITS SYSTEMS AND COMPUTERS, 2018, vol. 27, no. 11, p. 1-25. ISSN: 0218-1266.
Detail

KUBÍČEK, M.; ŠEBESTA, J.; POVALAČ, A.; BRANČÍK, L.: NLTL_01; Modulární nelineární vedení. Ústav Radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/GACR_NLTL_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

POVALAČ, A.; KUBÍČEK, M.; ŠEBESTA, J.; BRANČÍK, L.: NLTL_02; Počítačově řízené nelineární vedení. Ústav Radioelektroniky Vysoké učení technické v Brně Technická 12 616 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2017/Povalac_NLTL_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J.; BRANČÍK, L.: Soliton NTL; Modelování vzniku a šíření elektrických solitonů po nelineárních přenosových vedeních. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/software/2015/soliton_vzorek_CZ.pdf. (software)
Detail