Detail projektu

Syntéza, tvarování a slinování keramických nanočástic

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

Projekt je zaměřen na syntézu keramických nanočástic, jejich konsolidaci a vytvarování do vrstevnatých a objemových polotovarů s hutnou či porézní strukturou převážně pomocí koloidních postupů. Při slinování těchto polotovarů bude cílem zachovat nanostrukturní charakter keramiky. Struktura a vybrané vlastnosti připravených keramických materiálů budou hodnoceny podle zamýšleného využití materiálů v biologických, optických a konstrukčních aplikacích a budou využity i jako zpětná vazba pro optimalizaci jejich přípravy.

Označení

FSI-S-14-2495

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Trunec Martin, prof. Ing., Dr.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Cihlář Jaroslav, prof. RNDr., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Částková Klára, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Hrubý Jan, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Jilčíková Stanislava
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Kachlík Martin, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Kaštyl Jaroslav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Maca Karel, prof. RNDr., Dr.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Malík Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Novotná Lenka, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Roleček Jakub, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Skálová Zdenka, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Sláma Martin, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Spusta Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)

Útvary

ÚMVI-odbor keramiky a polymerů
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

TRUNEC, M.; MACA, K. Advanced Ceramic Processes. In Advanced Ceramics for Dentistry. 225 Wyman Street, Waltham, MA 02451, USA: Butterworth-Heinemann, 2014. p. 123-150. ISBN: 978-0-12-394619-5.
Detail

KAŠTYL, J.; CHLUP, Z.; CLEMENS, F.; TRUNEC, M. Ceramic core–shell composites with modified mechanical properties prepared by thermoplastic co-extrusion. Journal of the European Ceramic Society, 2015, vol. 35, no. 10, p. 2873-2881. ISSN: 0955-2219.
Detail

KAŠTYL, J.; CHLUP, Z.; CLEMENS, F.; TRUNEC, M. Mechanical properties of zirconia core-shell rods with porous core and dense shell prepared by thermoplastic co-extrusion. Journal of the European Ceramic Society, 2017, vol. 37, no. 6, p. 2435-2443. ISSN: 0955-2219.
Detail

ŠŤASTNÝ, P.; TRUNEC, M. Machinable porous hydroxyapatite scaffolds prepared by gelcasting method using an epoxide as a gelling agent. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS CONFERENCE PROCEEDINGS. 2016. p. 70-78. ISBN: 978-80-214-5358-6.
Detail

JINDROVÁ, E. Preparation of highly organized nanowires using AAO template. In Multi-scale design of advanced materials conference proceedings. 2016. p. 13-18. ISBN: 978-80-214-5358-6.
Detail

KAŠTYL, J.; TRUNEC, M. Rheology of ceramic suspensions for thermoplastic co-extrusion. In MULTI-SCALE DESIGN OF ADVANCED MATERIALS. 2015. p. 106-114. ISBN: 978-80-214-5146-9.
Detail