Detail projektu

Problémy pevnosti a dynamiky moderních materiálů a konstrukcí II.

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

Projekt je pokračováním projektu FSI-S-11-11 a je zaměřen na rozvoj teoretických poznatků, výpočtového modelování i experimentálních metod v oblastech, které jsou rozhodující pro návrh bezpečných a spolehlivých strojních konstrukcí. Cílem je dosáhnout konkrétně specifikovaných záměrů, ale i posílit synergický efekt dosažených výsledků díky záměrně budovaným vazbám mezi členy pracovních týmů. Budou řešena témata, jejichž teoretický dosah i aplikační potenciál budou využitelné pro další rozvoj vědních oborů i pro využití v praxi.

Označení

FSI-S-14-2311

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Houfek Lubomír, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Benešovský Marek, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Hrstka Miroslav, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Kotoul Michal, prof. RNDr., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Kubík Petr, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Máša Bohuslav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Náhlík Luboš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Návrat Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Ondra Václav, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Padělek Petr, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Peč Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Petruška Jindřich, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Poduška Jan, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Pokorný Pavel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Šebek František, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Štegnerová Kateřina, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ŠEBEK, F.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J. Localization Problem of Coupled Ductile Failure Models Compared to Uncoupled Ones. In Engineering Mechanics 2014. Svratka: Brno University of Technology, 2014. p. 632-635. ISBN: 978-80-214-4871-1.
Detail

JANÍČEK, P. Systémová metodologie: brána do řešení problémů. 2014. 374 s. ISBN: 978-80-7204-887-8.
Detail

LOŠÁK, P. Identification of Vibration Causes Based on Spectrograms During the Straightening Process. In ENGINEERING MECHANICS 2014. 1. 2014. p. 368-371. ISBN: 978-80-214-4871-1.
Detail

ONDRA, V.; LOŠÁK, P. Comparison of Modal Parameter Estimation Techniques For Experimental Modal Analysis. In ENGINEERING MECHANICS 2014. 1. 2014. p. 460-463. ISBN: 978-80-214-4871-1.
Detail

ŠEBEK, F.; HŮLKA, J.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J. On the Proportionality of Damage Rule in Finite Element Simulations of the Ductile Failure. In Modern Technologies for Engineering, Applied Mechanics and Material Science. Advanced Materials Research. 2014. p. 189-193. ISBN: 9783038351580. ISSN: 1022-6680.
Detail

POKORNÝ, P.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. Comparison of Different Load Spectra on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axle. Procedia Engineering, 2014, vol. 74, no. 1, p. 313-316. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠTEGNEROVÁ, K.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. Influence of the V-notch opening angle on critical applied force values Influence of the V-notch opening angle on critical applied force values for the crack initiation from the sharp V-notch. Key Engineering Materials (print), 2015, vol. 627, no. 2015, p. 165-168. ISSN: 1013-9826.
Detail

HRSTKA, M.; PROFANT, T.; KLUSÁK, J.; ŠEVEČEK, O.; KOTOUL, M. A Stability Criterion of an Orthotropic Bi-Material Notch Based on the Strain Energy Density. In Engineering Mechanics 2014. 1. Svratka: BUT, 2014. p. 232-235. ISBN: 978-80-214-4871-1.
Detail

ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.; NÁVRAT, T. Euler-type algorithm applied to leveling process analysis. Engineering Mechanics, 2014, vol. 21, no. 3, p. 185-191. ISSN: 1802-1484.
Detail

PODUŠKA, J.; KUČERA, J.; HUTAŘ, P.; ŠEVČÍK, M.; KŘIVÁNEK, J.; SADÍLEK, J.; NÁHLÍK, L. Residual stress distribution in extruded polypropylene pipes. POLYMER TESTING, 2014, vol. 2014, no. 40, p. 88-98. ISSN: 0142-9418.
Detail

PODUŠKA, J.; KUČERA, J.; HUTAŘ, P.; ŠEVČÍK, M.; KŘIVÁNEK, J.; SADÍLEK, J.; NÁHLÍK, L. The Effect of Specimen Size on the Determination of Residual Stress in Polymer Pipe Wall. In Advances in Fracture and Damage Mechanics XIII. Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials. Switzerland: TTP, 2015. p. 141-144. ISBN: 978-3-03835-235-8. ISSN: 1013-9826.
Detail

NÁHLÍK, L.; ŠTEGNEROVÁ, K.; HUTAŘ, P. Critical applied stresses for a crack initiation from a sharp V-notch. Frattura ed Integrita Strutturale, 2014, vol. 8, no. 30, p. 55-61. ISSN: 1971-8993.
Detail

ŠTEGNEROVÁ, K.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. Crack initiation from sharp V-notch tip in the case of out of plane bended specimen. Plzeň: Katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, 2014. p. 1-2.
Detail

POKORNÝ, P.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. Influence of different crack propagation rate descriptions on the residual fatigue lifetime of railway axles. Key Engineering Materials (print), 2015, vol. 627, no. 627, p. 469-472. ISSN: 1013-9826.
Detail

POKORNÝ, P.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L. Fatigue crack propagation in railway axles. 2014. p. 1-2.
Detail

ŠEBEK, F.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J.; HŮLKA, J. Phenomenological Ductile Fracture Criteria Applied to the Cutting Process. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 12, p. 1204-1207. ISSN: 1307-6892.
Detail

HOUFEK, M.; HOUFEK, L. Experimental determination of the loss of total endoprosthesis polyethylene cup using holographic interferometry. In IFMBE Proceedings. IFMBE PROCEEDINGS. 2015. p. 440-443. ISBN: 978-3-319-11775-1. ISSN: 1680-0737.
Detail

HOUFEK, M.; HOUFEK, L. Bifurcation And Chaos In Couplings With Clearance. In Materials Science and Engineering Technology. Advanced Materials Research. 2014. p. 2120-2124. ISBN: 9783038351023. ISSN: 1022-6680.
Detail

SKALKA, P.; SOBOTKA, J. ANALYSIS OF DYNAMIC LOADING OF BAR STRAIGHTENING MACHINE COMPONENTS. In Engineering mechanics 2014. 1. Svratka: BUT, 2014. p. 564-567. ISBN: 978-80-214-4871-1.
Detail

NÁHLÍK, L.; ŠTEGNEROVÁ, K.; HUTAŘ, P. Estimation of critical applied stress for crack initiation from a sharp V-notch. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2018, no. 93, p. 247-262. ISSN: 0167-8442.
Detail

ŠTEGNEROVÁ, K.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. Fracture Mechanics Description of Crack Propagation in Ceramic Laminates. APPLIED MECHANICS 2015 – Book of Abstracts. Thákurova 1, Praha 6: Česká technika – Nakladatelství ČVUT, 2015. p. 69-70. ISBN: 978-80-01-05708-7.
Detail

ŠTEGNEROVÁ, K.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. Description of strengthening mechanism in layered ceramic composites. Key Engineering Materials (print), 2015, vol. XIV, no. 665, p. 93-96. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠTEGNEROVÁ, K.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. Estimation of crack behaviour in the ceramic laminate with strong interfaces. ICSMA 17 Book of Abstracts. Brno: Institute of Physics of Materials, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Czech Republic, 2015. p. 288-288. ISBN: 978-80-87434-07-9.
Detail

POKORNÝ, P.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P. Influence of Threshold Values on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles under Variable Amplitude Loading. Procedia Engineering, 2015, vol. 101, no. 1, p. 380-385. ISSN: 1877-7058.
Detail

POKORNÝ, P.; HUTAŘ, P.; NÁHLÍK, L. Residual fatigue lifetime estimation of railway axles for various loading spectra. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2015, no. 81, p. 1-21. ISSN: 0167-8442.
Detail

VLK, M.; PEČ, M. Some Recognitions Obtained by Software EVAL-7. 2015. p. 215-216. ISBN: 978-80-01-05734-6.
Detail

NÁHLÍK, L.; ŠTEGNEROVÁ, K.; HUTAŘ, P. Estimation of stepwise crack propagation in ceramic laminates with strong interfaces. Frattura ed Integrita Strutturale, 2015, vol. 9, no. 34, p. 116-124. ISSN: 1971-8993.
Detail

DOBEŠ, M.; NAVRÁTIL, J. Solving Crash Problems of the Fuel Supply Modules in the Fuel Tank. In 10th EUROPEAN LS-DYNA CONFERENCE. first. 2015. p. 1-10. ISBN: 978-3-9816215-2-5.
Detail

STODOLA, M.; VAŠEK, M. Stanovení základních mechanických vlastností materiálu pomocí NDT zkoušky během provozu. In Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014. s. 159-164. ISBN: 978-80-261-0406-3.
Detail

STODOLA, M.; HADRABA, H. Material structure influence when evaluating the basic material mechanical properties based on non-destructive instrumented hardness test. Košice: Institute of Materials Research of the Slovac Academy of Sciences in Košice, 2014. p. 29-29. ISBN: 978-80-970964-9-6.
Detail

STODOLA, M.; HADRABA, H. Mechanical Properties Determination of Unknown and 10Ch2MFA Steel Based on Non-destructive Instrumented Hardness Test. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Key Engineering Materials, 2015. p. 73-76. ISBN: 978-3-03835-555-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

NÁHLÍK, L.; ŠTEGNEROVÁ, K.; MÁŠA, B.; HUTAŘ, P. A failure scenario of ceramic laminates with strong interfaces. Engineering Fracture Mechanics, 2016, no. 167, p. 56-67. ISSN: 0013-7944.
Detail

PODUŠKA, J.; HUTAŘ, P.; KUČERA, J.; FRANK, A.; SADÍLEK, J.; PINTER, G.; NÁHLÍK, L. Residual stress in polyethylene pipes. POLYMER TESTING, 2016, vol. 56, no. 2016, p. 288-295. ISSN: 0142-9418.
Detail

HUTAŘ, P.; PODUŠKA, J.; CHLUPOVÁ, A.; ŠMÍD, M.; KRUML, T.; NÁHLÍK, L. Description of short fatigue crack propagation under low cycle fatigue regime. Procedia Structural Integrity, 2016, vol. 2, no. 2016, p. 3010-3017. ISSN: 2452-3216.
Detail

ŠTEGNEROVÁ, K.; NÁHLÍK, L.; BERMEJO, R.; HUTAŘ, P. Influence of particle attributes on residual stresses in particulate ceramic composites. Solid State Phenomena, 2017, no. 258, p. 190-193. ISSN: 1012-0394.
Detail

ŠTEGNEROVÁ, K.; NÁHLÍK, L.; HUTAŘ, P.; POKORNÝ, P.; MAJER, Z. Influence of residual stresses and particle properties on mechanical response of the material in particulate ceramic composites. Key Engineering Materials (print), 2016, vol. 1, no. 713, p. 212-215. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠEBEK, F.; KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J.; HŮLKA, J. Extremely Low-Stress Triaxiality Tests in Calibration of Fracture Models in Metal-Cutting Simulation. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE, 2016, vol. 47, no. 11, p. 5302-5312. ISSN: 1073-5623.
Detail

PODUŠKA, J.; HUTAŘ, P.; KUČERA, J.; SADÍLEK, J.; FRANK, A.; PINTER, G.; NÁHLÍK, L. The Effect of Residual Stress on the Process of Crack Growth Rate Determination in Polymer Pipes. Solid State Phenomena, 2017, vol. 258, no. 2017, p. 174-177. ISSN: 1012-0394.
Detail

FUIS, V.: Engineering Mechanics 2014. Svratka (12.05.2014)
Detail