Detail projektu

Víceúrovňové modelování deformačních a lomových procesů v materiálech

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

Obsahem je modelování deformace a porušení vybraných materiálů na bázi víceúrovňového integrovaného přístupu typu „bottom-up“, který vychází z nanoskopické nebo subnanoskopické úrovně. Budou modelovány materiály s bcc, fcc i hcp strukturou, procesy nanoindentatace v monokrystalech kovů a dvojčatění v materiálech s tvarovou pamětí. Tyto modely poskytují hlubší fyzikální interpretaci procesů poškozování pevných látek a zefektivňují vývoj nových materiálů s vyšší odolností vůči namáhání.

Označení

FSI-S-14-2349

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Šandera Pavel, prof. RNDr., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)
Vojtek Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2016)

Útvary

ÚFI-odbor mikromechaniky materiálů a technické akustiky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ŠESTÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. On the effect of deformation twins on stability of B19' structure in NiTi martensite. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE, 2014, vol. 87, no. 2, p. 107-111. ISSN: 0927-0256.
Detail

ŘEHÁK, P.; ČERNÝ, M.; ŠOB, M. Mechanical stability of Ni and Ir under hydrostatic and uniaxial loading. MODELLING AND SIMULATION IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, 2015, vol. 23, no. 5, p. 1-10. ISSN: 0965-0393.
Detail

ŽÁK, S.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; POKLUDA, J. Verification of Linear Dependence of Plastic Zone Size on J-integral for Mixed-mode Loading. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 751, no. 1, p. 15-20. ISSN: 1660-9336.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P. Study of Fracture Behaviour of Doped Polycrystalline Fe Alloy. Abstract proceeding book - ECBA. Seminyak: Academic Fora, 2016. p. 13-13. ISBN: 978-969-683-2.
Detail

ŽÁK, S.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P. Stress Intensity Factors for Rough Cracks Loaded in Mode II. Materials Structure & Micromechanics of Fracture 8. 1. Brno: VUTIUM, 2016. p. 218-218. ISBN: 978-80-214-5357-9.
Detail

SHAYANFARD, P.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; PETRUŠKA, J.; ŠITTNER, P.; POKLUDA, J. NiTi Self-expanding Vascular Stent Configuration and Biomedical Interaction with Artery: Finite Element Analysis. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2017. p. 366-369. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1662-9779.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŽÁK, S.; ŠANDERA, P. Numerical Fracture Analysis of Compact Tension Shear (CTS) Specimens with Tortuous Crack Fronts. In Advances in Fracture and Damage Mechanics. Key Engineering Materials (print). Key Engineering MAterials. Trans Tech Publications, 2016. p. 77-80. ISBN: 978-3-03835-541-0. ISSN: 1013-9826.
Detail