Detail projektu

Výzkum progresivních metod řešení dynamiky hnacích traktů

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2016

O projektu

Podstatou projektu je výzkum a vývoj metod řešení mechanických problémů hnacích traktů osobních a nákladních vozidel na základě aplikace virtuálního hnacího traktu, koncipovaného jako modulární výpočtový systém. Výsledky virtuálních prototypů a technických experimentů budou aplikovány při vývoji pohonných jednotek osobních a nákladních automobilů.

Označení

FSI-S-14-2334

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automobilního a dopravního inženýrství
- interní (01.01.2014 - 31.12.2016)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2016)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. A Computational Model of Powertrain Components in Simulink. In Engineering Mechanics 2014. Engineering Mechanics .... 1. Brno University of Technology, 2014. p. 344-347. ISBN: 978-80-214-4871-1. ISSN: 1805-8248.
Detail

KNOTEK, J.; NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O. Multibody Analysis of Turbocharger Rotor Dynamics. In Setkání uživatelů MSC.Software s.r.o. 2014. Brno: MSC.Software s.r.o., 2014. p. 66-73. ISBN: 978-80-260-6033-8.
Detail

ZUBÍK, M.; NOVOTNÝ, P.; PROKOP, A.; JANOUŠEK, M. Virtual Powertrain – a Tool for NVH Improvement. In Setkání uživatelů MSC.SOFTWARE 2014. 1. MSC.Software s.r.o., 2014. p. 95-100. ISBN: 978-80-260-6033-8.
Detail

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. SIMULINK BLOCK LIBRARY FOR ASSEMBLING A VEHICLE. Perners' Contacts, 2014, vol. IX, no. 2, p. 38-47. ISSN: 1801-674X.
Detail

MELICHÁREK, M. CONCEPT OF MODERN CONTROL SYSTEMS ON TWO STROKE REVERSE UNIFLOW COMBUSTION ENGINE. Perners' Contacts, 2014, vol. 2014, no. 35, p. 48-57. ISSN: 1801-674X.
Detail

KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. Simulace jízdy virtuálního transportního stroje. In Sborník XL. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Bílá: Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-3439-9.
Detail

KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M. Předpoklady tvorby modelu pružného kola. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES DTDT 2014 Sborník přednášek z XII. mezinárodní vědecké konference. 1. Ústí Nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-7414-749-4.
Detail

JONÁK, M.; KOTEK, L.; DRÁPAL, L. Numerická CFD-DEM simulace vstřikování paliva. In Sborník XL. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Bílá: Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava, 2014. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-3439-9.
Detail

ŘEZNÍČEK, M.; JONÁK, M.; ŠKOPÁN, M. Výukové pracoviště měření vibrací – optický přístup. In Sborník XL. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Bílá: Institut dopravy, VŠB-TU, Ostrava, 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-248-3439-9.
Detail

JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J.; ŘEZNÍČEK, M. Numerická simulace pohybu nehomogenního materiálu. In DYNAMIKA TUHÝCH A DEFORMOVATELNÝCH TĚLES DTDT 2014 Sborník přednášek z XII. mezinárodní vědecké konference. 1. Ústí Nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L., 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-749-4.
Detail

PÍŠTĚK, V.; MAUDER, T.; KLIMEŠ, L. Nonlinear optimization of generalized Kelvin-model parameters with the use of mathematical programming. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. "Technologija", Studentu St. 54, LT-51424 Kaunas: Kaunas University of Technology, K. Donelaičio st. 73, LT-44029 Kaunas, 2014. p. 277-280. ISBN: 9955-09-935-6. ISSN: 1822-296X.
Detail

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. Virtual prototype of a heavy duty off-road truck driveline in Simulink software. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. K. Donelaičio st. 73, LT-44029 Kaunas: Kaunas University of Technology, 2014. p. 5-8. ISSN: 1822-296X.
Detail

JONÁK, M.; KOTEK, L.; DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V. Modelling of the fuel flow out of the injection nozzle in the application for increasing the efficiency of the diesel fuel injection process. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. "Technologija", Studentu St. 54, LT-51424 Kaunas: Kaunas University of Technology, K. Donelaičio st. 73, LT-44029 Kaunas, 2014. p. 173-176. ISBN: 9955-09-935-6. ISSN: 1822-296X.
Detail

KAŠPÁREK, J.; POKORNÝ, P. Analysis of the dynamics of a virtual prototype wheeled transport machine. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2014. p. 99-102. ISBN: 9955-09-935-6. ISSN: 1822-296X.
Detail

KOTEK, L.; JONÁK, M.; DRÁPAL, L.; PÍŠTĚK, V. High-speed inspection and visualization of fuel injection in the large combustion chamber. In Proceeding of International Conference Transport Means 2014. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2014. p. 59-62. ISBN: 9955-09-935-6. ISSN: 1822-296X.
Detail

MALÁŠEK, J. Partikulární materiály - aplikace výpočtů. In sborník xl mezinárodní konference kateder. 1. VŠB - TU Ostrava: Institut dopravy VŠB TU, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-248-3439-9.
Detail

MALÁŠEK, J. Ventilační turbíny - tepelné ztráty. 5. TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY - http://www.top-expo.cz/konference/tee-2014/. 1. Praha: TOP EXPO CZ, 2014. s. 1-11. ISBN: -.
Detail

KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M.; ŠKOPÁN, M.; POKORNÝ, P. Vliv polohy břemene na zatěžování rámů vyvážecího stroje. In 41. Mezinárodní konferenci kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. 55-18-15. Studentská 1402/2, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. s. 72-77. ISBN: 978-80-7494-196-2.
Detail

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. A Computational Model of ATV Vehicle for Real-time Simulation. In Engineering Mechanics 2015. 1. Prague: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Avademy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i, Prague, 2015. p. 172-173. ISBN: 978-80-86246-42-0.
Detail

ŠŤASTNÝ, A. Optimization of plated steel beams using metamodels and modern optimization methods. Applied andComputational Mechanics, 2015, vol. 9, no. 1, p. 49-66. ISSN: 1802-680X.
Detail

PROKOP, A.; ZUBÍK, M.; ŘEHÁK, K.; NOVOTNÝ, P. VIRTUAL GEARBOX DEVELOPMENT AND VERIFICATION. In KOKA 2015. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology and Designing, Department of Cars, Ships and Combustion Engines, 2015. p. 239-244. ISBN: 978-80-227-4424-9.
Detail

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. Longitudinal and lateral dynamics of a commercial vehicle in Simulink software. In Proceeding of International Conference Transport Means 2015. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2015. p. 458-461. ISSN: 1822-296X.
Detail

PÍŠTĚK, V.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T. Dynamic models of elastomer parts using mass-spring-damper system. In 19th International conference Transport Means 2015 Proceedings. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2015. p. 63-66. ISSN: 1822-296X.
Detail

DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P. Shape Design of a Fire-ring. In Scientific Proceedings KOKA 2015. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. p. 175-184. ISBN: 978-80-227-4424-9.
Detail

DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P. Design and Simulation of Progressive Crank Train. In Transport Means 2014: Proceeding of the 19th International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2015. p. 240-243. ISBN: 9955-09-935-6. ISSN: 1822-296X.
Detail

DRÁPAL, L.; NOVOTNÝ, P.; PÍŠTĚK, V. Dynamic Simulation of Progressive Crank Train. In Advanced Mechatronics Solution. Advances in Intelligent Systems and Computing. 393. Scientific Publishing Services Pvt. Ltd. Chemai India: Springer International Publishing Switzerland, 2015. p. 207-212. ISBN: 978-3-319-23921-7. ISSN: 2194-5357.
Detail

KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M. Předpoklad tvorby virtuálního terénu pro dynamickou simulaci v MBS. In XIII. mezinárodní konference Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2015 - Sborník přednášek. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-7414-914-6.
Detail

KAŠPÁREK, J.; JONÁK, M. Advanced approaches for modeling of a virtual terrain. In Proceeding of International Conference Transport Means 2015. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: Kaunas univ technology press, K Donelaicio 73, Kaunas Lt 3006, Lithuania, 2015. p. 37-40. ISSN: 1822-296X.
Detail

JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J. Discrete computational model of a tire. In Proceeding of International Conference Transport Means 2015. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: Kaunas univ technology press, K Donelaicio 73, Kaunas Lt 3006, Lithuania, 2015. p. 341-344. ISSN: 1822-296X.
Detail

FOJTÁŠEK, J.; PORTEŠ, P. Multibody Model of Commercial Vehicle For Lateral Torque Vectoring Study in Adams/Car. 2015. p. 21-29.
Detail

BERAN, M. ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF OPERATING MEDIA TEMPERATURE ON FUEL CONSUMPTION DURING THE STAGE AFTER STARTING THE ENGINE. Perners' Contacts, 2015, vol. X, no. 4, p. 5-12. ISSN: 1801-674X.
Detail

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V.; PORTEŠ, P. AUTOMATIC DIFFERENTIAL LOCK CONTROL IN A TRUCK – STRAIGHT DRIVE. In Engineering Mechanics 2016. 1. Prague: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016. p. 334-337. ISBN: 978-80-87012-59-8.
Detail

JANOUŠEK, M. Computational Modeling of Heavy Duty Driveshaft. Perners' Contacts, 2016, vol. 1, no. 43, p. 38-46. ISSN: 1801-674X.
Detail

JANOUŠEK, M.; VONDRÁK, A.; ŠPIČÁK, M. Turbocharging a single cylinder engine. In Koka 2016. Brno: VUT Brno, 2016. p. 241-248. ISBN: 9788021453791.
Detail

JANOUŠEK, M. Truck driveline vibration modeling using multi-body system. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. Kaunas, Lithuania: JVE International Ltd., 2016. p. 160-163. ISSN: 2345-0533.
Detail

PÍŠTĚK, V.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T. Rheological models of high viscosity silicone fluids. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. Kaunas, Litva: 2016. p. 25-30. ISSN: 2345-0533.
Detail

ŘEHÁK, K.; PROKOP, A.; ZUBÍK, M.; NOVOTNÝ, P. INVESTIGATION OF SINGLE STAGE GEARBOX PARAMETERS INFLUENCING SURFACE NORMAL VELOCITY. In Engineering Mechanics 2016. 2016. p. 478-481. ISBN: 978-80-87012-59-8.
Detail

ŘEHÁK, K.; PROKOP, A.; ZUBÍK, M. Comparison of Torque Influence on Single Stage Gearbox Vibrations. In KOKA 2016. Brno: 2016. p. 173-178. ISBN: 978-80-214-5379-1.
Detail

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. Automatic and Manual Differential Lock Control in a Truck – Cornering. In 20th International Conference Transport Means 2016 Proceedings Part I. Transport Means. Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2016. p. 98-101. ISSN: 1822-296X.
Detail

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. Truck vibrations caused by unbalanced rotating shaft. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. Kaunas, Lithuania: JVE International, 2016. p. 148-153. ISSN: 2345-0533.
Detail

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. A COMPUTATIONAL ENGINE MODEL IN SIMULINK SOFTWARE. In KOKA 2016. Brno: 2016. p. 109-112. ISBN: 978-80-214-5379-1.
Detail

KAŠPÁREK, J.; ŠKOPÁN, M.; JONÁK, M.; POKORNÝ, P. Experimental verification of FEM analysis of the forestry forwarder. In Transport Means 2016. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. p. 751-755. ISSN: 1822-296X.
Detail

PÍŠTĚK, V.; KLIMEŠ, L.; MAUDER, T. Optimal structure design for rheological models of elastomer components. In Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Transport Means. Kaunas, Litva: Kaunas University of Technology, 2016. p. 197-202. ISSN: 1822-296X.
Detail

JONÁK, M.; KAŠPÁREK, J.; KOTEK, L. Experimental Validation of a Discrete Tire Model. In Transport Means 2016. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. p. 741-744. ISSN: 1822-296X.
Detail

DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J. Shape Design of a Piston Ring. In Transport Means 2016: Proceeding of the 20th International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2016. p. 767-771. ISSN: 1822-296X.
Detail

DRÁPAL, L.; ŠOPÍK, L. Influence of Crankshaft Counterweights upon Engine Block Load. In Transport Means 2016: Proceeding of the 20th International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2016. p. 809-814. ISSN: 1822-296X.
Detail

DRÁPAL, L.; ŠOPÍK, L.; VOPAŘIL, J. Investigation of Torsional Vibration of Unconventional Crank Train. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. Kaunas, Lithuania: JVE International, 2016. p. 31-36. ISSN: 2345-0533.
Detail

NOVOTNÝ, P.; ŘEHÁK, K.; PROKOP, A.; ZUBÍK, M. Solution of dynamics and acoustics by virtual powertrain. In Engineering Mechanics 2016. PRAGUE, CZECH REPUBLIC: ACAD SCI CZECH REPUBLIC, INST THERMOMECHANICS, 2016. p. 482-486. ISBN: 978-80-87012-59-8.
Detail

NOVOTNÝ, P.; DLUGOŠ, J.; RAFFAI, P. Advanced Computational Strategy for Simulation of Turbocharger Rotordynamics. In Transport Means. 2016. Transport Means. Kaunas, Lithuania: 2016. p. 134-137. ISSN: 1822-296X.
Detail

NOVOTNÝ, P.; VOPAŘIL, J. Development of Highly Elastic Couplings for Natural Gas Engines. In Transport Means 2016. Transport Means. Kaunas, Lithuania: 2016. p. 93-98. ISSN: 1822-296X.
Detail

KOTEK, L.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L. Identification of possible causes of faults of fuel injection nozzles. In Transport Means - Proceedings of the International Conference. Transport Means. Kaunas Univ Technol, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2015. p. 253-256. ISBN: 9955-09-935-6. ISSN: 1822-296X.
Detail

KOTEK, L.; JONÁK, M.; PÍŠTĚK, V.; DRÁPAL, L.; TRÁVNÍČEK, P. Design and verification of a large combustion chamber for testing of fuel injection nozzles. In Transport Means 2016: Proceeding of the 20th International Scientific Conference. Transport Means. Kaunas, Litevská republika: Technologija, 2016. p. 741-744. ISSN: 1822-296X.
Detail

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. Mechatronic System of Automatic and Manual Differential Lock Control - Vehicle Turnig. In Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME) 2016. 1st edition. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016. p. 307-310. ISBN: 978-80-01-05882-4.
Detail

SVÍDA, D.; BERAN, M.; BRADÁVKA, M. Competitiveness Increase of the CNG Engine. In 20th International Conference Transport Means 2016 Proceedings Part I. Transport Means. Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2016. p. 397-401. ISSN: 1822-296X.
Detail

BAZALA, J.; SVÍDA, D.; BERAN, M.; HÉBERT, G. Vehicle test of gasoline EGR cooler effect on consumption. In 20th International Conference Transport Means 2016 Proceedings Part I. Transport Means. Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2016. p. 324-327. ISSN: 1822-296X.
Detail

HEJTMÁNEK, P.; VANČURA, J.; BLAŤÁK, O. Elementary Vehicle Handling Models. In 20th International Conference Transport Means 2016 Proceedings Part I. Transport Means. Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2016. p. 505-508. ISSN: 1822-296X.
Detail

VANČURA, J. Crosswind Sensitivity of Road Vehicles. In 20th International Conference Transport Means 2016 Proceedings Part I. Transport Means. Kaunas University of Technology, Kaunas, LITHUANIA: KAUNAS UNIV TECHNOLOGY PRESS, K DONELAICIO 73, KAUNAS LT 3006, LITHUANIA, 2016. p. 522-527. ISSN: 1822-296X.
Detail

BAZALA, J.; SVÍDA, D.; BERAN, M.; Hébert, G.;. Gasoline EGR Cooler Efect to Consumption. In KOKA 2016. Brno: 2016. p. 15-20. ISBN: 978-80-214-5379-1.
Detail

NOVOTNÝ, P.; DLUGOŠ, J.; RAFFAI, P. Computational simulation of the turbocharger rotor mechanical noise. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. 7. Geliu ratas 15A, LT-50282,Kaunas, Lithuania: Vibroengineering PROCEDIA, 2016. p. 110-115. ISSN: 2345-0533.
Detail

NOVOTNÝ, P.; PROKOP, A.; ŘEHÁK, K. Complex strategy for a development of highly elastic couplings. In Vibroengineering PROCEDIA. Vibroengineering Procedia. 7. Geliu ratas 15A, LT-50282,Kaunas, Lithuania: JVE International Ltd., 2016. p. 97-102. ISSN: 2345-0533.
Detail

NOVOTNÝ, P.; RAFFAI, P.; DLUGOŠ, J. Virtual Turbocharger Rotor – a Tool for Rotordynamics Solution. In Deterioration Dependability Diagnostics. 1. Brno: Universita Obrany, 2016. p. 29-37. ISBN: 978-80-7231-376-1.
Detail

ŠPIČÁK, M.; VONDRÁK, A.; BUCHTA, M. Turbocharged Single Cylinder as a Promising Formula Student Powertrain. ATZ Extra, 2016, vol. 1, no. November 2016, p. 42-50. ISSN: 1862-1791.
Detail

BAZALA, J. Potential of Heat Recovery and Storage for Internal Combustion Engine and Hybrid Electric Vehicles: an overview study. In SAE 2016 Thermal Management Systems Symposium. 2016. p. 144-148. ISBN: 9780768023381.
Detail

KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V. SHAFT VIBRATION OF THE TRUCK. In Engineering Mechanics 2017. 1. Brno University of Technology, 2017. p. 546-549. ISBN: 978-80-214-5497-2.
Detail

DRÁPAL, L. Inflencing of Engine Block Load by Means of Crankshaft Design. In Sborník přednášek XLVIII. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. p. 161-169. ISBN: 978-80-7494-354-6.
Detail

ŠTOČEK, J.; HLOSKA, J. Automatické generování simulačních modelů dopravníkové techniky. In Zborník príspevkov 42. medznárodnej vedeckej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. STU v Bratislave: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2016. s. 19-24. ISBN: 978-80-227-4584-0.
Detail

DRÁPAL, L.; VOPAŘIL, J. Torsional Vibration of Unconventional Crankshaft in Four-cylinder Passenger Car Engine. In Transport Means 2017 – Proceedings of the 21st International Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2017. p. 699-703. ISSN: 1822-296X.
Detail

VOPAŘIL, J.; DRÁPAL, L. Simulation of Mounting System of Vehicle Powertrain. In Transport Means 2017 – Proceedings of the 21st International Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2017. p. 782-787. ISSN: 1822-296X.
Detail

VOPAŘIL, J.; DRÁPAL, L.; PROKOP, A. Verification of FEM Design Process of Vehicle Powertrain Mounts. In Transport Means 2017 – Proceedings of the 21st International Conference. Transport Means. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2017. p. 741-746. ISSN: 1822-296X.
Detail

MARŠÁLEK, O.; NOVOTNÝ, P.: SURGEN 1.0; SURGEN. A3/519. URL: http://www.iae.fme.vutbr.cz/vyzkum-produkty-vav. (software)
Detail

NOVOTNÝ, P.; MARŠÁLEK, O.: RollDYN 1.0; RollDYN. A3-519. URL: http://www.iae.fme.vutbr.cz/userfiles/uadi/files/2014_AS_RollDYN(1).pdf. (software)
Detail

NOVOTNÝ, P.: BearDYN45; BearDYN 4.5. Server pracoviště A1-826. URL: http://www.iae.fme.vutbr.cz/vyzkum-produkty-vav. (software)
Detail

NOVOTNÝ, P.: RingDYN20; RingDYN 2.0. Server pracoviště A1-826. URL: http://www.iae.fme.vutbr.cz/vyzkum-produkty-vav. (software)
Detail

XL. Mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů. Bílá (23.09.2014)
Detail