Detail projektu

Studium dispergace uhlíkových nanotrubic a jejich zakomponování do cementové malty

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Uhlíkové nanotrubičky (CNT) mají obrovský potenciál pro zlepšení vlastností standardně používaných materíálů, jako je například beton. Problémem při používání CNT je jeich vysoké povrchové napětí, které způsobuje shlukování CNT do tzv. hnízd. Tyto hnízda jsou oslabeným místem celého materiálu a jsou do nich lokalizovány prvopočátky poruch v matrici. Úkolem projektu je najít vhodné způsoby dispergace CNT a poté je zakomponovat do cementové malty a na zkušebních vzorcích ověřit změnu fyzikálně-mechanických vlastností.

Popis anglicky
Carbon nanotubes (CNTs) have great potential for increasing commmon used materials, like for example is concrete. CNTs have huge surface area, aspect ration and very stong Van der Waals forces operate between them and these facts lead to CNTs form clusters. These clusters decreas physical-mechanical properties of whole composit material. The main aim of research will be find the optimal way, how to disperse CNTs in aqueous solution and incorporate them to the cement mortar.

Klíčová slova
uhlíkové nanotrubičky, možnosti rozptýlení CNTs, fyzikálně-mechanické vlastnosti

Klíčová slova anglicky
carbon nanotubes, possibilities of disperse CNTs, physical-mechanical properties

Označení

FAST-J-14-2550

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Jarolím Tomáš, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel
Hela Rudolf, prof. Ing., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M. MOŽNOSTI DISPERGACE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK A JEJICH ZAKOMPONOVÁNÍ DO CEMENTOVÉ MALTY. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Černá Hora: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2014. s. 1-8. ISBN: 978-80-87397-16-9.
Detail

JAROLÍM, T.; LABAJ, M.; HELA, R. Possibilities of Dispergation of Carbon Nanotubes in Aquaeous Solution. nanocon 2014. Ostrava: Tager Ltd., 2014. p. 1-7. ISBN: 978-80-87294-55-0.
Detail

JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M. Influence of the amount of dispersed suspension of carbon nano-tubes on physico-mechanical properties of cement mortar. In Advance material reseach. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2015. p. 65-68. ISBN: 978-3-03835-474-1. ISSN: 1022-6680.
Detail

JAROLÍM, T.; LABAJ, M. Vliv množství dispergované suspenze uhlíkových nanotrubiček na sledované vlastnosti cementových malt. Juniorstav 2015, 17. odborná konference doktorského studia. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

JAROLÍM, T.; HELA, R.; LABAJ, M. SLEDOVÁNI VLIVU MNOŽSTVÍ DISPERGOVANÉ SUSPENZE UHLÍKOVÝCH NANOTRUBIČEK NA FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÉ VLASTNOSTI CEMENTOVÉ MALTY. 21. Betonářské dny 2014 Sborník příspěvků konference. Česká betonářská společnost ČSSI. Hradec Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2014. s. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-903806-7-7.
Detail