Detail projektu

Institucionální rozvojový program

Období řešení: 01.02.2014 — 31.12.2014

O projektu

Institucionální rozvojový projekt slouží k rozvoji nosných disciplin, které se pěstují na jednotlivých univerzitách. V projektu je především sledována linka tvůrčího rozvoje. Pro FA VUT v Brně se jedná o oblast architektonické a urbanistické tvorby a oblast stavitelství. Výsledky budou začleněny do procesu výuky.

Popis anglicky
Institutional development project is intended to develop the supporting disciplines which are grown on individual universities. The project is primarily monitored line creative development. For FA BUT this is an area of architectural and urban development and construction area. The results will be incorporated into the teaching process.

Klíčová slova
Tvůrčí rozvoj, architektura a urbanismus, stavitelství, vzdělávací proces.

Klíčová slova anglicky
Creative development, architecture and urbanism, architecture, educational process.

Označení

IRP

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Chybík Josef, prof. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.02.2014 - 31.12.2014)

Útvary

Ústav stavitelství
- příjemce (01.02.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT
- plně financující (2014-02-01 - 2014-12-31)

Výsledky

KOPÁČIK, G.; ZDRAŽILOVÁ, J.; KUZNETCOVA, E.; LELKES, I.; KILNAROVÁ, P.; ŠKODA, K.; VESELY, M.; TOUCHAN, S. Moje náměstí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. 184 s. ISBN: 978-80-7204-894-6.
Detail

KUZNETCOVA, E. Znovuoživení veřejných prostranství prostřednictvím občanských aktivit. In Moje náměstí. soudobé město. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2014. s. 21-26. ISBN: 9788072048946.
Detail

WITTMANN, M.; DOKOUPILOVÁ PAZDERKOVÁ, K.; ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Budoucnost brněnského výstaviště. Práce studentů Fakulty architektury VUT v Brně. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. 100 s. ISBN: 978-80-7204-895-3.
Detail