Detail projektu

Semi-Active Damping System - FLPP3

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

The overall study objective is to investigate the feasibility and perform a preliminary design of a vibration absorber in terms of an semi-active payload adapter able to minimize the dynamic vibration loads seen by the payloads when being launched in space transportation systems. The purpose is to reduce vibrations and resulting loads of payloads. For the purpose of the study the future launchers (Ariane, VEGA, NGL) shall be considered. Considering Vega and Ariane 5 ME as the satellite launcher and a typical spacecraft and payload with regard to size, mass and dynamic behaviour, a generic active adapter shall be defined, designed and its major components, tested. This includes the necessary adaptive equipment, the power required and the respective structural assembly. Furthermore, the reliability of the active adapter and the behaviour in case of failure shall be studied.

Popis česky
Celkovým cílem studie je prozkoumat proveditelnost a provést předběžný návrh vibračního systému. Jde o návrh semiaktivně tlumeného adaptéru mezi raketou a užitečným zatížením, který je schopen minimalizovat dynamické vibrační zatížení užitečného nákladu při startu i letu na oběžnou dráhu. Cílem je snížit vibrace a jimi vyvolaných zátěží konstrukce satelitu. Pro účely této studie jsou uvažovány budoucí odpalovací zařízení (Ariane, Vega, NGL). Vzhledem k tomu, že Vega a Ariane 5 ME jsou nosiče pro dopravu kosmických lodí s velkým rozsahem velikosti, hmotnosti a dynamického chování, musí být aktivní adaptér definován, navržen a jeho hlavní součásti testovány v co nejširší obecnosti. To zahrnuje potřebné adaptivní vybavení, stanovení potřebného výkonu i vytvoření příslušných konstrukčních sestav. Kromě toho musí být studována spolehlivost aktivního adaptéru a chování v případě poruchy.

Klíčová slova
launcher, damping, semiactive, vibration

Klíčová slova česky
nosič, tlumení, semiaktivnáí, vibrace

Označení

FLPP3

Originální jazyk

angličtina

Řešitelé

Mazůrek Ivan, doc. Ing., CSc.
- hlavní řešitel (01.01.2014 - nezadáno)
Roupec Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)
Strecker Zbyněk, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2014 - 31.12.2014)

Útvary

NeTME - divize virtuálního navrh. a zkušebnictví
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb. - Ostatní veřejné zdroje financování nepatřící do institucionálních zdrojů ČR
- plně financující (2014-01-01 - 2014-12-31)