Detail projektu

Kalibrace kritérií tvárného porušování při víceosém namáhání

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Cílem navrhovaného projektu je snaha přispět k aktuální problematice kalibrace mezních podmínek tvárného porušování. Zejména jde o navržení vhodných zkušebních těles a série zkoušek pro optimální stanovení kalibračních konstant pro vybraná kritéria tvárného porušování tak, aby bylo postiženo co nejširší spektrum napěťových stavů. Tím pádem jsou kritéria věrohodně použitelná pro širokou škálu technologických operací, které je potřeba v praxi řešit a numericky simulovat.

Označení

FSI-J-13-2020

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kubík Petr, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Petruška Jindřich, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Šebek František, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)
Tománek Jiří, Ing.
- spoluřešitel (01.01.2013 - 31.12.2013)

Útvary

Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.; NÁVRAT, T. On Advance in Leveling Process of Long Products. In Engineering Mechanics 2013. Svratka: Institute of Thermomechanics, Prague, 2013. p. 502-509. ISBN: 978-80-87012-47-5.
Detail

KUBÍK, P.; PETRUŠKA, J.; HŮLKA, J. A New Ductile Fracture Criterion of Aluminium Alloy. In Modelling and Optimization of Physical Systems. Gliwice, Poland: Wydawnictwo Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2013. p. 43-46. ISBN: 83-60102-65-1.
Detail

KUBÍK, P.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.; HŮLKA, J. Influence of the Testing Machine’s Stiffness on the Calibration Process of Ductile Failure Models. Bulletin of Applied Mechanics, 2013, vol. 9, no. 34, p. 31-34. ISSN: 1801-1217.
Detail

TOMÁNEK, J.; PAPUGA, J.; VLK, M. Fatigue Strength Assessment of a Compressor Flange by FKM-Guideline. In Modelling and Optimization of Physical Systems. Gliwice, Polsko: Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2013. p. 65-72. ISBN: 83-60102-65-1.
Detail

KUBÍK, P.; ŠEBEK, F.; PETRUŠKA, J.; HŮLKA, J.; RŮŽIČKA, J.; ŠPANIEL, M.; DŽUGAN, J.; PRANTL, A. Calibration of Selected Ductile Fracture Criteria Using Two Types of Specimens. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VII. Key Engineering Materials (print). 2014. p. 258-261. ISBN: 9783037859346. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŠEBEK, F.; KUBÍK, P.; HŮLKA, J.; PETRUŠKA, J. Comparison of Various Ductile Fracture Models and Their Fracture Envelopes. In Modelling and Optimization of Physical Systems. Gliwice, Polsko: Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2013. p. 53-58. ISBN: 83-60102-65-1.
Detail