Detail projektu

Možnosti testování odolnosti kameniva do betonu vůči vysokým teplotám

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2014

O projektu

Co se týče běžných cementových betonů je nejdůležitějším faktorem, který může ovlivnit odolnost teplotně zatěžovaného betonu, typ použitého kameniva. V literatuře jsou uvedeny rozdílná schémata chování kameniva různého mineralogického složení při teplotním zatěžování. V rámci experimentálních prací bude proveden výběr vhodného hrubého plniva do betonu a ověřena jednoduchá metodika jeho testování odolnosti vůči vysokým teplotám. Na základě komparace výsledků jednotlivých zkoušek bude provedena korekce sestavené metodiky testování.

Popis anglicky
As for conventional cement concrete is the most important factor that may influence the temperature of concrete at loading, the type of aggregate. In the literature are shown different patterns of aggregate behavior of different mineralogical composition at a temperature loading. In the experimental work will be performed selection of a suitable coarse aggregates and validated a simple method of testing for resistance to high temperatures. Based on the comparison of the results of individual tests will be corrected assembled testing methodology.

Klíčová slova
kamenivo, vysoké teploty, testování, metodika

Klíčová slova anglicky
aggregates, high temperature, testing, methodology

Označení

FAST-S-13-1949

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- interní (01.01.2013 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)
Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L. Alkali-activated matrix based on metakaoline with lightweight aggregate. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 787, p. 250-255. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; KOSTELANSKÁ, K.; JANKECH, F. The Possibilities of Application of Cellulose Fibers in Cement Composites, Monitoring the Properties. In Book series. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications, 2014. p. 85-89. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
Detail

VÁLEK, J.; NOVOSAD, P. Selected Properties of Fiber Concrete after Heat Loading. In CMME 2014 - Abstract. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: Applied Mechanics and Materials, 2014. p. 52-57. ISBN: 978-3-03835-385-0. ISSN: 1660-9336.
Detail