Project detail

Možnosti testování odolnosti kameniva do betonu vůči vysokým teplotám

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2014

On the project

Co se týče běžných cementových betonů je nejdůležitějším faktorem, který může ovlivnit odolnost teplotně zatěžovaného betonu, typ použitého kameniva. V literatuře jsou uvedeny rozdílná schémata chování kameniva různého mineralogického složení při teplotním zatěžování. V rámci experimentálních prací bude proveden výběr vhodného hrubého plniva do betonu a ověřena jednoduchá metodika jeho testování odolnosti vůči vysokým teplotám. Na základě komparace výsledků jednotlivých zkoušek bude provedena korekce sestavené metodiky testování.

Description in English
As for conventional cement concrete is the most important factor that may influence the temperature of concrete at loading, the type of aggregate. In the literature are shown different patterns of aggregate behavior of different mineralogical composition at a temperature loading. In the experimental work will be performed selection of a suitable coarse aggregates and validated a simple method of testing for resistance to high temperatures. Based on the comparison of the results of individual tests will be corrected assembled testing methodology.

Keywords
kamenivo, vysoké teploty, testování, metodika

Key words in English
aggregates, high temperature, testing, methodology

Mark

FAST-S-13-1949

Default language

Czech

People responsible

Jančaříková Denisa, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novosad Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Válek Jaroslav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bodnárová Lenka, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2014-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L. Alkali-activated matrix based on metakaoline with lightweight aggregate. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 787, p. 250-255. ISSN: 1022-6680.
Detail

VÁLEK, J.; NOVOSAD, P.; BODNÁROVÁ, L. Alkali-activated matrix based on metakaoline with lightweight aggregate. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2013, no. 787, p. 250-255. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; KOSTELANSKÁ, K.; JANKECH, F. The Possibilities of Application of Cellulose Fibers in Cement Composites, Monitoring the Properties. In Book series. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications, 2014. p. 85-89. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
Detail

BODNÁROVÁ, L.; KOSTELANSKÁ, K.; JANKECH, F. The Possibilities of Application of Cellulose Fibers in Cement Composites, Monitoring the Properties. In Book series. Advanced Materials Research. Trans Tech Publications, 2014. p. 85-89. ISBN: 9783038353171. ISSN: 1022-6680.
Detail

VÁLEK, J.; NOVOSAD, P. Selected Properties of Fiber Concrete after Heat Loading. In CMME 2014 - Abstract. Applied Mechanics and Materials. 1. Switzerland: Applied Mechanics and Materials, 2014. p. 52-57. ISBN: 978-3-03835-385-0. ISSN: 1660-9336.
Detail